FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix

A Fény Hierarchia Információi

    141_tn1.jpg

      Mechkan Felix   

    Energiák Mestere

      Szeretettel köszöntelek a FényOldalon

  Kedves Látogató !

 

F E L H Í V Á S   A   MAGYAROKHOZ

 Van Önöknél három legerősebb Laoli. Magyarország Őrzői. Ezek Magyar (Magyarország), Budaj (Buda) és Badjamon (Pest). Küldjék nekik a szeretetüket, a FényPonton keresztül. Felix Mester (2015.03.04.)

 

 HA A MAGYAROK NEM AKARJÁK, AKKOR AZ ISTEN SE TUD SEGÍTENI NEKIK. 

 Felix Mester, 2015.01.12._2.

 Kérem, jelezze a fenyoldal@gmail.com e-mail címen, aki részt vesz a Fény Tér megteremtésében Budapest felett. Fontos tudni a résztvevők számát.

 Felix Mester, 2015.01.12._1.

 Tisztelt Kollégák!

 Kérem Önöket, adjanak a honlapra információt a honlap munkájáról. Milyen érzeteket tapasztalnak? Javult-e az Önök egészsége? Látják-e az energiákat? Érzékelik-e a csakrákat? Hogyan szükséges javítani a munkát az energiákkal, hogy javuljon az energiák érzékelésének minősége. A válaszok megjelennek a honlapon az Önök kezdőbetűivel, de az érkezés dátumával. (fenyoldal@gmail.com) Ezt feltétlenül meg kell tenni. Előre is köszönöm.

 Felix Mester, 2014.12.01.

  TOVÁBBI PROGRAMOK !

 (az Imák alatt)

 

 A FÉNY Hierarchia

kéri Önöket, kommunikáljanak közvetlenül. Senkinek nem kellenek az ÖNÖK imái. MI KELL?

A cím nélküli imák nem működnek!

Csak a csakrák működnek.

ÉRTSÉK MEG MAGYAROK, CSAK A CSAKRÁKON KERESZTÜL TUDNAK MÁS CIVILIZÁCIÓKKAL KOMMUNIKÁLNI. IGEN VELEM IS. Lehet interen is, ne lustálkodjanak és ne féljenek. Felix Mester, 2014.12.18.

INFORMÁCIÓ

A 45. Sugárra még sor kerül, azután pedig ismétlés. Az első három Sugár, az 5. és a 24. Ezután megkezdjük megalkotni a Fény Térséget Budapest felett ! Felix Mester, 2014.11.27.

Gyakorlati tanácsok

a meditációhoz a Szent Szellem Aspektusaival!

  1. Ima és Áldás; 
  2. Vegyen három mély lélegzetet;
  3. Aktivizálja a FényPontot és állítsa be az ő melegségét és verését vagy az én FP-mal vagy valaki mással. Lehet, például NAGYEZSDA Szamojlenkóval. Akkor Önhöz fehér galamb érkezik.
  4. Képzelje maga elé a rezonátort, amelynek színe és sugárzása azé a Sugáré, amelyet Ön a szeánsz ideje alatt fogad. Elképzelheti a Hősök terén lévő Gábriel Arkangyal oszlopot. Rajta keresztül érkeznek Budapestre az energiák.
  5. Gondolatban lépjen be a rezonátorba és egy idő múlva lépjen ki. És így sokszor.
  6. Megtörténik az Ön aurájának, összes csakrájának és kauzális testének minőségi javulása, amely szükséges.
  7. Otthagytam az első 12 Sugár képeit. Próbálják megszerezni azokat. A többi Sugarat idővel megküldöm.

Ezt az információt tegnap kaptam a 43. Sugárral való munka során. Omega Anya nagyon jól viszonyult hozzánk. Volt nagyon sok virág és ezt a metodikát adta. Felix Mester, 2014.11.25.

 Szeretném megjegyezni,

hogy bármely szeánszom végződése után a Sugarak energiái még 2-3 órán át áramlanak a Földre. Ezért az elkésők mindig be tudnak kapcsolódni.

 Fontos aktivizálni a FP és hittel végigolvasni az ima-párt. A Sugarak energiáinak sugárzása az egész bolygóra történik, ezért fogadni mindenütt lehet a Földön az időzónák figyelembevételével. A fő a FP aktiválása és az imák. Felix Mester, 2014.11.05.

IMÁK

A szeánsz kezdete előtt ajánlott egy ima-párt elmondani:

Ima a munkához a Szent Szellem Magasabb Aspektusaival a Végtelenség tér-idő kontinuuma – 3-dik és 4-dik dimenziós valóságaiban. Ezek az imák speciálisan a Sugár energiák fogadására szólnak. Fontosak és hatékonyak. Megkönnyítik az energiák fogadását.

Urunk, áldd meg!

Adj lehetőséget és küldd le az én igaz és rejtett lényegem tudat-mezőibe, az ő Végtelenségben Jelenléte minden testébe a (megnevezés, pl. Újjászületés és a többi) Sugara energiáját, a Szent Szellem … (például 67.) Aspektusának megfelelőt.

Teljesüljön a Te Akaratod az én halhatatlan egyéniségem Én Vagyok Krisztus Szent Lángjában!

Áramoljon a (Sugár megnevezése) isteni energiája a világba a Krisztustudat kelyhén át, megtöltve azt a legfinomabb kisugárzásokkal, a legmegvilágosodottabb állapotokkal és minőségekkel, megerősítve a létezés minden szférájában és a Végtelenségben az élet minden áramlatában a Szeretet Boldogságát, a Harmónia Fényét, a Nagy Törvény Irgalmát és Igazságosságát. Ámen. Teljesül.

Imádságos kérés a munka megáldására a Szent Szellem Sugaraival, a végtelenség Szellemi Szívéből a bolygónkra leküldöttekkel.

Urunk, Mindenség Egységes Fénye!

Áldj meg a Te Jelenléteddel minden gondolatot és a szellem szándékát, hogy a Sík megtestesült Sugarai itt a lényeg szívén keresztül nyilvánuljanak meg.

Ó, Urunk, köszönöm Néked a Békét, a Fényt, a Fény ihletét, azt, hogy a Te Sugaradat fogadom és szent energiákban e bolygónak adom.

Ámen és Halleluja. Dicsőség Néked!

Felix Mester, 2014.10.31.

Перед началом сеанса рекомендуют прочитать пару молитв: 

Молитва для работы с Высшими Аспектами Святого Духа в реальностях 3-го и 4-го измерения пространственно - временного континиума Беспредельности.  

Это молитвы специально предназначенные для приема Лучевых энергий. Они важны и эффективны. Это облегчит приём энергий.

Господи, благослови!

Даруй возможность и ниспошли в поля-сознания моей истинной и сокровенной сути, во все тела ее Присутствия в Беспредельности энергию Луча (название, например Возрождения и др. ) соотвечающего....( например 67-му ) Аспекту Святого Духа. Да исполнится Воля Твоя в Священном Пламени Я Есмь Христа моей бессмертной индивидуальности! Да изольётся божественная энергия.....( название Луча........)  в мир через Чашу Христососознания, наполняя его эманациями  наитончайшими, состояниями и качествами самыми просветлёнными, утверждая во всех сферах бытия и во всех потоках жизни в Беспредельности Блаженство Любви, Свет Гармонии, Милосердие и Справедливость Великого Закона. Аминь Исполниться.                              

Молитвенная просьба о благословении для работы с Лучами Святого Духа, ниспосылаемыми из Духовного Сердца беспредельности для нашей планеты.

Господи, Единый Свет Вселенной! Благослови Присутствием своим мысль каждую и духа намеренье, даб Плана воплощённые Лучи здесь проявились через сердца сути. О, Господи, Тебя благодарю за Мир, за Свет, за вдохновенье Света, за то, что Луч Твой принимаю и дарю в энергиях святых сией планете. Аминь и Аллилуйя. Слава вам!   

 TOVÁBBI PROGRAMOK !

 2015.03.30-án, hétfőn

16-17 óráig

   a Szent Szellem 57. Aspektusa,

a Szellemi Felismerés Sugara

Mohamed Úr és Stella Úrnő, Jerakhmeel (Jeremiás) Arkangyal, Kora Archeia, Vishnu Elohim és Albania Eloi. A Sugár színe: ezüstös-arany, smaragd sugárzással. Ez nagyon fontos és erős Sugár. Lehetőséget ad, az Én Vagyok Krisztus aktivitása megnyilvánításával, MEGVÁLTOZTATNI a saját létet, a rokonokét és közelállókét, a saját országét és az Anya-Bolygóét.

   2015.04.01-én, szerdán

a Szent Szellem 58. Aspektusa,

a Szellemi Beavatás Sugara

a részletesebb leírást később adom.

Felix Mester, 2015.03.26.

Az 58., a Szellemi Beavatás Sugara a Szent Szellem nagyon felelősségteljes és fontos Aspektusa! A Beavatás a legnagyobb kozmikus szentség, amelynek célja a Beavatott egyéni evolúciójának felgyorsítása. Az energiák mestereinek joga van Beavatásra, amit mi meg is tettünk.

A Beavatások hierarchikus lépcsője meghatározott fokozatának elérése nem az elvégzett okkult rituálé eredménye, hanem a Tudat evolúciós átalakulása megszerzett tapasztalatának következménye, amelyre lépve az embernek joga van új hierarchikus cím felvételére és a lét megfelelő pontjának elfoglalására.

Például mi közösen építjük a Fény Teret Budapest felett. Ez nem lenne lehetséges, ha én és NV nem végeztünk volna nagy előkészítő munkát Budapesten.

A SUGÁR SZÍNE SMARAGDOS – ARANY, zafír, bíbor és ezüst sugárzással.

A Sugár Urai: Rigden Jyepo (Dzsapo) Avatár és Aurita Tara, Izekiel Arkangyal és Zirda Archeia! Rem és Rada Dhyan. Felix Mester (2015.03.28.)

 2015.03.23-án, hétfőn

 16-17.30 óráig

   a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

  2015.03.25-én, szerdán

  16-17.30 óráig

    Mágnes a Teremtés Isteni Lángjával való munkájához

 Felix Mester, 2015.03.22.

 

2015.03.16-án, hétfőn

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 56. Aspektusa

a Legfelsőbb Szellemi Jólét Sugara

Felix Mester, 2015.03.16.

 

2015.03.09-én, hétfőn

16-17 óráig

    a Szent Szellem 57. Aspektusa, az Isteni Felismerés Sugara

2015.03.11-én, szerdán

 16-17 óráig

a Szent Szellem 58. Aspektusa, a Szellemi Beavatás Sugara

 Felix Mester, 2015.03.09.

 

2015.03.02-án, hétfőn

16-17.30 óráig

   Rózsafűzér a Fény Tér létrehozására és rögzítésére

Dnyepropetrovszkban, Budapesten és a Krimben

 

2015.03.04-én, szerdán

16-17.30 óráig

MÁGNES

Felix Mester, 2015.02.27.

 

 2015.02.23-án, hétfőn

16-17 óráig

 Gyógyító Szeánsz

  2015.02.25-én, szerdán

  16-17 óráig

     Gyógyító Szeánsz

Felix Mester (2015.02.23.)

2015.02.16-án, hétfőn

16-17 óráig

    Gyógyító Szeánsz

2015.02.18-án, szerdán

 16-17 óráig

     Gyógyító Szeánsz

  Felix Mester, 2015.02.15.

2015.02.11-én, szerdán

16-17 óráig

    Gyógyító Szeánsz

  Felix Mester, 2015.02.11.

  2015.02.09-én, hétfőn

    16-17 óráig

   A Szent Szellem 56. Aspektusa,

  a Legfelsőbb Szellemi Jólét Sugara

Felix Mester, 2015.02.08.

  2015.02.02-án, hétfőn

    16-17 óráig

   A Szent Szellem 52. Aspektusa,

 a Szellemi Prioritás Sugara

 A színe: indigó-ezüst, lila, rózsaszínű és halványlila sugárzással

Ez a Sugár lehetővé teszi a Szellemi Tapasztalat gyorsabb megszerzését.

 2015.02.04-én, szerdán

 16-17.30 óráig

   a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

  Felix Mester, 2015.02.01.

  2015.01.28-án, szerdán

    16-17 óráig

    A Szent Szellem 51. Aspektusa,

  az Arányosság Sugara

 A színe: málnás-ezüstös, zafír sugárzással

 Az Arányosság azt jelenti, hogy a próbatételeket az embereknek az ő erejük és lehetőségeik szerint adják.

  Felix Mester, 2015.01.27.

  2015.01.26-án, hétfőn

   16-17 óráig

   A Szent Szellem 50. Aspektusa,

 a Szellemi Keresztelés Sugara

  Felix Mester, 2015.01.22.

  2015.01.21-én, szerdán

   16-17 óráig

   A Szent Szellem 48. Aspektusa,

 az Isteni Bátorság Sugara

 A Sugár színe zafír-rózsaszín, arany, ibolya és málna sugárzással

 Felix Mester, 2015.01.20.

 2015.01.19-én, hétfőn

  16-17.30 óráig (lehet, hogy picit továbbig)

   MÁGNES, 100. Sugár, a Teremtés Isteni Lángja Sugara

 Felix Mester, 2015.01.11.

  Fény Teret teremtünk Budapest felett fél év időtartam alatt. Ez 3 szeánsz havonta. A többi időben a Sugarak energiáit hívjuk le!

 2015.01.12-én, hétfőn

 16-17.30 óráig

   a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

  2015.01.14-én, szerdán

 16-17 óráig

   a Szent Szellem 56. Aspektusa,

 a Legfelsőbb Szellemi Gazdagság Sugara

 Kérem, mindenki fordítson figyelmet a FényPontra. Feltétlenül hozzá kell hangolni az enyémhez, vagy Mária Anyáéhoz. Különben Fény Teret nem teremtünk.

 Felix Mester, 2015.01.11.

 I S M É T L É S

  2014.12.29-én, hétfőn

  16-17 óráig

  a Szent Szellem 24. Aspektusa,

  az IDŐ Sugara

  2014.12.31-én, szerdán

  16-17 óráig

 Ú J R A

    a Szent Szellem 24. Aspektusa,

    az IDŐ Sugara

    Felix Mester, 2014.12.27.

   2014.12.22-én, hétfőn

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 3. Aspektusa,

  a SZERETET Sugara

 (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Központi, 3. Sugár, Sugarak 1-6.)

  2014.12.24-én, szerdán

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 5. Aspektusa,

   a Konkrét Tudás, Gyógyítás és a Teljes Világszemlélet Sugara

(Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Adzsna, 5. Sugár, Sugarak 1-6.)

  Felix Mester, 2014.12.21.

  2014.12.15-én, hétfőn

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 1. Aspektusa,

   a HIT, AKARAT és HATALOM Sugara

 (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Visuddha, 1. Sugár, Sugarak 1-6.)

 2014.12.17-én, szerdán

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 2. Aspektusa,

   a BÖLCSESSÉG Sugara

 (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Szahaszrara, 2. Sugár, Sugarak 1-6.)

Felix Mester, 2014.12.11.

 2014.12.10-én, szerdán

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 47. Aspektusa

   a Szeplőtelen Fogantatás Sugara

 Felix Mester, 2014.12.09.

A 47. Sugár, a Szeplőtelen Fogantatás Sugara valójában magyar. A Sugár Uralkodói: Mária Úrnő és József Úr; Gabriel Arkangyal és Nagyezsda Arheia; Poseidonis Elohim és Hawa Eloi. A Sugár színe smaragdos-arany lilás-rózsaszínű sugárzással. A Szeplőtelen Fogantatás a Kozmikus-gonoszság vírusa nélküli gyermek születését jelenti. Felix Mester, 2014.12.10.

2014.12.08-án, hétfőn

      16-17 óráig

  a Szent Szellem 46. Aspektusa

   a Szellemi Esküvő Sugara

A Sugár Uralkodói Hymenaios Úr és Hestia Úrnő; Zir Arkangyal és Miroslav Archeia; Nariz Elohim és Malika Eloi. A Sugár színe aranyos – kristályos, málna színű sugárzással. Felix Mester, 2014.12.08.

2014.12.01-én, hétfőn

      16-17 óráig

   a Szent Szellem 45. Aspektusa

   a Mindent-átfogó Gyengédség Sugara

Ez a Sugár a Szent Szellem legerőteljesebb transzmutáló aspektusainak egyike. Lehetővé teszi eltávolítani a múlt hibáinak összes involúciós következményeit, a valóságban a legközelebbi karmikus környezet részéről ellenérzésként, nyakasságként és értetlenségként megnyilvánítottakét, megoldani a Kezdetek karmáját és az apák és gyerekek problémáját. A belső munkához használatakor formálja és szélesíti a feltétel-nélküliség és áldozatosság morális tapasztalatát, az igaz Isteni Szeretet alapját képezőjét.

A Sugár Uralkodói: Szvetbog Úr és Zhivitsa Úrnő; Lél Arkangyal és Olivia Archeia; Ares Elohim és Almeia Eloi. A Sugár színe rózsaszínes-lila.      Felix Mester, 2014.11.26.

     2014.11.26-án, szerdán

      16-17 óráig

 a Szent Szellem 44. Aspektusa

  a Tökéletes Egyensúly Sugara

A Tökéletes Egyensúly Isteni Lángja lehetőséget ad az egyéni léleknek megtalálni az arany középutat a saját tevékenység megnyilvánulásakor és elkerülni a szélsőségeket, úgy mint aszkétizmus, fanatizmus és mindent megengedés, amelyek a rákövetkező karmikus engesztelő leckék okait képezhetik. Ez lehetőséget ad a szellemhordozónak borotva élen átmenni a szakadék fölött a Fénytől ragyogó Mennyei Lakhelyekre, a Diadalmasakra és Jóságosokra. A Sugár Uralkodói: Niagara Úr és Nemezida Úrnő (gondolom, tudják hogy ő ki még); Aniael Arkangyal és Anna Archeia; Antoine Elohim és Daria Eloi. A Sugár színe aranyos-kék, szivárvány sugárzással. Felix Mester, 2014.11.22.

     2014.11.24-én, hétfőn

      16-17 óráig

  a Szent Szellem 43. Aspektusa

  az Isteni Boldogság Sugara

A Boldogság – a lélek megvilágosodott állapota a megérintés – a Nagy Égi Anya Omega Jelenléte energiájának fogadása és a vele azonosulás pillanatában.A Sugár uralkodói: Fiord Úr és Yefrosinya Úrnő, Aristel Arkangyal és Arina Archeia, Ogirej Elohim és Zabava Eloi. A Sugár színe: ezüstös-rózsaszín, smaragd sugárzással. Felix Mester, 2014.11.21.

    2014.11.19-én, szerdán

    16-17 óráig

 a Szent Szellem 42. Aspektusa

  a Nagy Férfiség Sugara

 Felix Mester, 2014.11.18.

   2014.11.12-én, szerdán

   16-17 óráig

 ÚJRA

  a Szent Szellem 40. Aspektusa

  a Megvilágosodás Sugara

   2014.11.17-én, hétfőn

    16-17 óráig

  a Szent Szellem 41. Aspektusa

  a Nagy Nőiség Sugara

   2014.11.19-én, szerdán

   16-17 óráig

  a Szent Szellem 42. Aspektusa

  a Nagy Férfiség Sugara

 Felix Mester, 2014.11.11.

 2014.11.10-én, hétfőn

   16-17 óráig

  a Szent Szellem 40. Aspektusa

 a Megvilágosodás Sugara

Ez a Sugár lehetővé teszi az Ön igaz Szellemi Lénye Belső Fénye aktivitása megnyilvánulását és a Jelenlét összes teste (mentál, asztrál, éter és elementál) azonosulását az ő kisugárzásaival (Isteni Átváltozás). Ily módon reális lehetőség és perspektíva nyílik az új evolúciós valóságba emelkedésre.  A Sugár Irányítói: Akfet Úr és Tereza Úrnő, Damriel Arkangyal és Darina Archeia, Oktavian Elohim és Otavia Eloi. A Sugár színe ragyogó szivárványos. Felix Mester, 2014.11.06.

 2014.11.05-én, szerdán

   16-17 óráig

  a Szent Szellem 37. Aspektusa

  az Isteni Bizalom Sugara

Az Isteni Bizalom – a felelősség felhatalmazásának delegálása az egyéni lélek által, amely lehetőséget és jogot ad a bolygó Legfelsőbb Isteni Irányítóinak aktívan részt venni a Föld kedvező evolúciós sorsa alakításában.

Ennél kizáródik a Samsara körök járása (a karma ledolgozása) és az Isteni Tökéletesség engesztelő leckéi, hogy rávilágítsanak az elmúlt hibáira az önátalakítás és evolúciós terv teljesítése eszközével az "itt és most" evolúciós pillanatában. A Sugár Irányítói: Leonid Úr és Beatrice Tara; Elior Arkangyal és Thaisia Archeia; Radomir Elohim és Rada Eloi. A Sugár színe ezüstös – zafír, szivárvány sugárzással. Felix Mester, 2014.10.31.

  2014.11.03-án, hétfőn

  16-17 óráig

  a Szent Szellem 36. Aspektusa

  az Isteni Irgalom Sugara

A Sugár Irányítói: Avalokiteshvara Úr és Quan Yin Úrnő, Nariel Arkangyal és Fatina Archea, Amritas Elohim Úr és Amrita Úrnő. A Sugár színe ezüstös – smaragd zafíros – rózsa és arany sugárzással.

Meditáció: a szeánsz ideje alatt képzeljék el magukat, hogy a Mount Everest csúcsán állnak, amelyet a felkelő nap ragyogó sugarai világítanak meg. A szemük előtt a teljes Végtelenség gyönyörű panorámája nyílik: zöld völgyek, amelyek a lábuknál terülnek el, a folyók azúrkék vizei. A hegyek havas csúcsairól leáramlók – igazán fenséges, átszellemítő képek, az Önök Belsőjét az öröm és boldogság, az Úr összes teremtménye halhatatlan szépségének leírhatatlan elragadtatása és csodálata legmagasabb állapotaival megtöltők. A reggeli égbolt kristály kékje ellenállhatatlan vágyat szül szárnyakat szerezni, kibontva azokat, repülésbe kezdeni a fényes szellemek és lények: angyalok, emberek és elementálok milliárdjainak látható és láthatatlan életével megtöltött Áldott Anya-Bolygó végtelen terei fölött. Önök a legmélyebb szeretetet tapasztalják az összes életáramlat képviselői, mint az Örök élet Nagy egysége megnyilvánult jelenléte iránt, végtelen tiszteletet közülük mindegyikének tudata létezése pontja és a saját szellemi út megválasztásának szabad akaratmegnyilvánítása iránt. Őszinte készséget élnek meg igaz segítség nyújtására tettre keltésében a Fény Szikrának a Megnyilvánult Végtelenség minden isteni valóságú lénye legbensőjében az egész Mindenség felvirágzása és megvilágosodása nevében.

A Feltételnélküli Szeretet és Végtelen Irgalom állapotait kisugározva az Élet minden részecskéjéhez, a Világegyetem Mindenegységes Teremtője által születetthez és éltetetthez, mondják a térbe a mantra-hívást:  " ОM - МАNЕ - PАDМЕ - HUМ "  --- hogy aktivizálják a belső szellemi Mindentlátó Szemet, amely az Arany Lótusz belsejében található, a Központi csakrában virágzóban.

Lelki szemeik előtt megjelenik Omega Anya fenséges és sugárzó alakja, aki a kezeiben az Irgalom ezüstös – smaragd kelyhét tartja zafír – rózsa és arany sugárzással, az Élő Fény illatos amritája áramát kiáramoltatva az Ön szíve Rejtett Kelyhébe. Felix Mester, 2014.10.30.

 2014.10.27-én, hétfőn

  16-17 óráig

 a Szent Szellem 33. Aspektusa

 a Teremtő Kezdetek Minden-Egysége Sugara

A Teremtő Kezdetek Minden-Egysége az Evolúció ideájának és lényegének megértéséből eredő tudatos, az emberek, angyalok és elementálok életáramlatainak együttműködése szférájának a Végtelenségbe szándékos kiszélesítésének és elmélyítésének folyamata. A Sugár Uralkodói: Oberon Úr és Hanuma Úrnő, Justinian és Sifira Lika Seraphim,  Alikern Elohim és Dalida Eloi. A Sugár színe rubinos – zafír, kristály sugárzással.

 2014.10.29-én, szerdán

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 34. Aspektusa

  az Isteni Iniciativa Sugara

Az Iniciatíva az áldozatos szeretet Fénye, az egyéni lélek által az ő eszmetársainak tudatosan és önkéntesen delegáltáé a közösen választott evolúciós feladat megvalósítása nevében.Ez lehetőséget ad megszerezni a Létezés Társteremtése új Tapasztalatát. Az Iniciatíva – az egyéni lélek tudatos készsége felelősséget vállalni magára a Megnyilvánult Végtelenség és minden lény Isteni Evolúciós programjai teljesítéséért, a formulában bepecsételtéért: "...Ha nem én, hát akkor ki...",  " ...Fekvő kő alá a víz nem folyik...".

A Sugár Irányítói:  Ladistek Úr és Safira Úrnő, Ragviel Arkangyal és Nerda Archeia; Evriklid Elohim és Matrona Eloi. A Sugár színe smaragdos-zafír arany és rubin sugárzással.  Felix Mester, 2014.10.26.

2014.10.13-án, hétfőn

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 33. Aspektusa

 a Teremtő Kezdetek Minden-Egysége Sugara

Felix Mester, 2014.10.13.

 2014.10.08-án, szerdán

16-17 óráig

 a Szent Szellem 32. Aspektusa

 az Integráció Sugara

Az Integráció --- a Végtelenség különböző életáramlatai képviselői által birtokolt isteni-megvalósítás, öntökéletesítés és önmegteremtés isteni tapasztalatának egybeolvadása.

Ez szükséges az új tulajdonságok, minőségek és képességek általuk megkapásához, amelyek megnyitják a felgyorsult fejlődés perspektíváját, és lehetőséget ajándékoznak számukra a fejlődés új útjának tudatos megválasztására.

A Cél – az új energiainformációs tér megteremtése – a minden evolúció számára egységesé.

A Sugár színe: bíboros-aranyos-smaragd lila sugárzással.

A Sugár Uralkodói: Neth Úr és Aseydora Úrnő, Ragzsionel Arkangyal és Angelina Archea, Galiaf Elohim és Svetozara Eloi. Felix Mester, 2014.10.06.

2014.10.06-án, hétfőn

16-17 óráig

 a Szent Szellem 31. Aspektusa

 a Szellemi Szabadság és Szellemi Választás Sugara

Ennek a Sugárnak a Teremtő speciális csakrát alkotott, amely a Központi csakrában a mellkas közepén helyezkedik el. Őt "DARHA"-nak nevezik!  Ez titkos csakra. Őt a "Szeretet Kristálya"-nak vagy a "Szív Titkos Gyöngyszeme"-nek hívják, az Ő pontos elhelyezkedése az Idő csakrában rögzül, amelyet még az "Örökkévalóság Arany Bárkája"-nak neveznek.       A Sugár Uralkodói: Isten Álma – Reménye Szíve Kogan,  Radonil Arkangyal és Lidia Archea, Kabbala Elohim és Fortuna Eloi. A Sugár színe bíboros - lila.

A "Darha" csakrát aktivizálni csak a Kozmikus Egyensúly Erői tudják, akik meghatározzák magát a Megnyilvánult Mindenség Létezése folyamatát, valamint az Isteni Jelenlét összes szubjektív és objektív Valóságai állapotát!

Messze nem minden ember tudja felvenni ezen Sugár energiáját, csak azok, akik erősen küzdenek a Tudatuk Evolúciójáért. Ez azért van, mert az ilyen emberek az Evolúció reaktorai, mivel az Álmukat a cselekvésben realizálják.

A Kozmikus Egyensúly mérlegére ma nemcsak az emberek közelgő sorsa helyezett, hanem az angyaloké és elementáloké is. A Kozmikus Egyensúly nem a Jó és a Rossz közötti egyensúly. Ez azért van, mert az Abszolútum csak a Jó teremtője. Ez a Jó, amely az élet minden isteni valóságú formája belsőjében jelen van, az Anyag és Szellem közötti Egyensúly által támogatódik és őrződik meg. Amikor az emberek az anyagi élet hasznára tesznek választást a Szellemiek abba bevitele, azaz az Isteni Viselkedési Modellek nélkül, akkor ők a Szellem érdemei helyett karmikus tartozásokat szereznek. Az emberek a földi létezés külső feltételeitől függővé válnak. És fordítva, amikor a Szellemi a környező világ valóságával és az őt megtöltő lényekkel együttműködés nélkül próbál megerősítődni.

NEM KÉPES A SZELLEM AZ ANYAG FORMAALKOTÓ TEVÉKENYSÉGE NÉLKÜL FEJLŐDNI, MINT AZ ANYAG IS A SZELLEM ÉLTETŐ EREJE NÉLKÜL HALOTT.

Nem tud nagy lenni az ő tüzes-lángoló hatása hatalmában a Szellem az Anyaghoz viszonyában, hogy őt ne károsítsa, mint ahogy ő, dominálva, képes kikristályosítani az összes éltető erejét, a Szellemből kiindulót. Amint az ember is az ő Isteni Szabadsága nevében, amely kizárja az anyagi létezés körülményeitől függőséget, kell, hogy biztosítsa magában e két Isteni Kezdet – az Anyag és Szellem Egyensúlyát.

EZ AZ EGYENSÚLYX AKKOR KERÜL AZ EMBERI ÉLETBE, AMIKOR Ő KÍVÁNCSISÁGOT ÉS BÁTORSÁGOT MEGNYILVÁNÍTVA MEGTANUL KARMA NÉLKÜL ÉLNI, MEGERŐSÍTVE A SZELLEMIT A FÖLDIBEN AZ Ő ÁLMA MEGVALÓSÍTÁSA NEVÉBEN, AMELY ISTENEMBERRÉ VÁLÁSRA KÉSZTETI ŐT!!!

Ezen Kozmikus Egyensúlyon kívül, az angyalokkal és elementálokkal Együttműködésen kívül Szellemileg Szabad emberekké válni nem lehetséges!

Az Involúció Univerzális Erői Isteni Lények, akik biztosítják a Világ Társteremtését, vagy a Kozmosz Materializációját. Ezen Materializáció eredményévé a Visszatérés Pontja vált, mint annak bizonyítéka, hogy a Szellem a végső Egyensúly állapotába lépett az Anyaggal. A Szellem és Anyag ezen Egyensúlya kifejeződött mind a négy anyagi test megjelenésével az embernél: az elementál, energetikai, finom és mentál. A Visszatérés pontjában az Involúció ciklusa a Kozmosz Evolúciós fejlődése ciklusára változik. Az Evolúció Univerzális Erői – ezek az élet azon isteni valóságú formái, amelyek a saját tevékenységükkel, a Kozmosz Törvényeinek alárendeltekkel biztosítják a társteremtett Világ rezgés frekvenciájának emelkedését és minden legjobb vívmány Felemelkedését, a benne keletkezőkét.

Az Evolúciós Erőkhöz abban az esetben fognak kapcsolódni az emberek, ha ők rátalálnak az egységes Isteni-Vezetésre, beolvadnak az Egységes Nemzetbe és hozzákezdenek a bolygón a minden Tér számára egységes Fény megteremtéséhez, amelynek léte a Létezés Isteni Elvein alapul, azaz a Kezdetek, Együttműködés és Teremtés Szeretetén. Felix Mester, 2014.10.02.

2014.10.01-én, szerdán

 16-17 óráig

a 29. Sugár

A Szent Szellem 29. Aspektusa ---- a Diadalmas Egyetemes Templom Sugara. A Diadalmas Egyetemes Тemplom  - a Szellem Legfelsőbb Otthona, amelynek aktivitása azon lények egységes együttműködése Kimondott Fényének megerősítésére irányul az egész Mindenségben, akik az emberi, angyali és elementál Evolúciókat képviselik Annak Akarata teljesítésére, Aki az Élet összes isteni realitású formáját és állapotát megalkotta és megáldotta őket az individuális fejlődés unikális útjának megtalálásához.

Az Egyetemes Diadalmas Templom – az Isten Szava és az Ő Törvénye, amely a Kezdetek Szeretetét és Teremtő Egymást-kiegészítését hirdeti az Evolúció lényegeként, az összes életáramlat képviselőinek Egységét, Együttműködését és Testvériségét pedig – az ő ideájának. Az Egyetemes Diadalmas Templom – az Isten Szava és az Ő Törvénye, amely a Kezdetek Szeretetét és Teremtő Egymást-kiegészítését hirdeti az Evolúció lényegeként, az összes életáramlat képviselőinek Egységét, Együttműködését és Testvériségét pedig – az ő ideájának.

A Diadalmas Egyetemes Templom az az alap, amelyre építeni lehet az emberek közötti új kapcsolatokat a társadalomban, és megvalósítani minden lehetséges vallási felekezet, áramlat és irányzat hívőinek egyesítése ideáját életre keltve a számukra az Elsődleges Fényét az Egységes Örökké-létező Vallásnak -  az Igaz Szeretet Vallásának, a békétlenségtől, harcolástól és szenvedéstől mentesnek.

A Diadalmas Egyetemes Templom átfényezi a Megnyilvánult Világegyetemet az ő örök és kifürkészhetetlen ragyogásával, összehívva a Kozmosz összes Fényhordozó Erejét a konszolidációhoz, hogy ők az Úr Dicsősége egységes zászlaja alá álljanak a Szeretet Mindenség Hanturg démonikus Rendjének romboló jelenlététől megszabadítása érdekében.

A Sugár Uralkodói: Hilarion Pátriárka és Szófia Bölcs, Széparcú Dhjána Indra és Halamsa. Seraphim Octavian és Tűzlángoló Sefra Feirai. A 29. Sugár színe: vöröses arany málnás, rózsaszínes, zafir és ezüstös sugárzással. (Felix Mester, 2014.09.27.) A 29. Sugár Uralkodói még: Seraphim Octavian és Tűzlángoló Sefra Feirai. (Felix Mester, 2014.10.01.)

 2014.09.15-én, hétfőn

16-17 óráig

   A Szent Szellem 27. Aspektusa,

 az Isteni Identitás Sugara

Az Isteni Identitás --- a saját lényi egyedi tevékenységben az 5. sz. Kép és Hasonlatosság Törvényének megvalósítása.

A Kép – az ideák, minőségek és állapotok összessége, amelyek a Szellem magját – az Én Vagyok Jelenléte Szikráját (monádot) formálják.

A Hasonlatosság – a Lélek aktivitása, amely a Nagy Egység által az Én Vagyok Szikrájába pecsételt ideák, minőségek és állapotok megnyilvánítására irányul. Krisztus Tudat! 

Az Identitás – a Kép és Hasonlatosság egyesítése a saját lényi tevékenység minden formájában, mind a belsőben, mind a külsőben. 

Az Isteni Identitás – a saját belső elsődleges szellemi természet megismerése és annak megnyilvánítása kifelé. Az Analógia vagy Kép és Hasonlatosság Törvénye.

A Létezés minden Pontjában az Isteni Gondolatnak (Kép) lehetősége van az ő Analógiái (Hasonlatosságai) sokaságát megalkotni és fejlődni bennük, azaz minden hely, esemény, lény rendelkezik a saját Prototípusával (Isteni Gondolat, amely az alapját képezi minden megnyilvánulásnak és annak Isteni Tervének), azonban nem minden Hasonlatosság rendelkezik a Prototípus (Isteni Terv) Legfelsőbb Belső természetével a Teremtő tudatában.

Ez azért van, mivel a bolygónk Hanturg Démonikus Rendjének a legerősebb hatása és irányítása alatt áll. Rendkívül sok a démonizált ember és minden egyes esetben körültekintést és óvatosságot kell megnyilvánítani ismeretlen emberekkel való kapcsolat során.  Felix Mester, 2014.09.11.

 2014.09<span sty

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 40
Tegnapi: 83
Heti: 463
Havi: 1 704
Össz.: 73 577

Látogatottság növelés
Oldal: Mechkan Felix Extraszensz Mester
FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix - © 2008 - 2015 - fenyoldal.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: ibolyal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »