FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix

A Fény Hierarchia Információi

    141_tn1.jpg

       Mechkan Felix   

     Energiák Mestere

 

      Szeretettel köszöntelek a FényOldalon

   Kedves Látogató !

TOVÁBBI PROGRAMOK !

2015.11.23. hétfő

és

2015.11.25. szerda

(részletesen ezen az oldalon, az Imák alatt)

Kérem a Magyarokat, írjanak érzékeléseikről !

Felix Mester, 2015.10.20.

 

   Visszajelzés a 2015.10.19-i szeánszról:

"A mai szeánsz nagyon erőteljes volt, este 7 múlt és még mindig bizsereg mindkét tenyerem. Könnyed és nyugodt vagyok, békesség tölt el. Remélem minden résztvevő hasonló emelkedett állapotba került.
Köszönöm, hogy részese lehetek a folyamatnak.
Félix mester egy régi tanítványa vagyok.
Csodás estét. Üdvözlettel" P.K., 2015.10.19.

 Kérem Önöket

nyilatkozzanak, jelezzék észrevételeiket, benyomásaikat a Fény Tér megteremtésével kapcsolatban Budapesten !

Felix Mester, 2015.05.23.

GRATULÁLOK Budapest minden lakójának a

FÉNY TÉR

megteremtéséhez az Önök városa felett!!!!

Most az involúciós egregorok hatása Budapest felett a legkisebb Budapest egész történetében!

Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor Budapest a Gonosz központja volt az egész Nyugati féltekén E.P. Blavatskaja szerint. A sötét erők hatása több mint 80% volt még a 91-95-ös években. Most pedig csak Dnyepropetrovszkban jobbak a mutatók.

Budapestnek 31%, Dnyeprnek pedig 29%.

Ezek a legjobb mutatók az egész VILÁGON!

Szerdán pedig az Idő Sugara, a 24. lesz. A Program a Fény Tér megteremtésére befejeződött. A továbbiakban a Szellemi és fizikai egészséggel foglalkozunk. Felix Mester, 2015.05.19.

 Kedves Honlap-program Résztvevők !

Meg kellene próbálnia aktivizálni a FényPontját és szinkronizálni őt az enyémmel! Ezt meg kell tennie a honlapunk minden résztvevőjének! Összekapcsolni a FényPontokat! Akkor mi istenivé tesszük a bolygót! Kérem Önöket, Naponta MINDENKI aktivizálja a FényPontját! Kapcsolja össze az enyémmel. MI LEGYŐZZÜK AZ ÁRNYÉKOT!!!  Dolgozzanak a Mesterrel!

Rendkívüli módon szükséges a FP közös összekapcsolása.

A FP állandó aktivizálása nélkül nem vagyunk képesek állandó kapcsolatot tartani a Tanítóinkkal és ROKONAINKKAL!

Felix Mester, 2015.04.10-11.

 Budapest Mutatói a legjobbak Európában és gyakorlatilag megegyeznek Dnyepropetrovszkkal. Amihez gratulálok!

Felix Mester 2015.04.09.

 

F E L H Í V Á S   A   MAGYAROKHOZ

  Van Önöknél három legerősebb Laoli. Magyarország Őrzői. Ezek Magyar (Magyarország), Budaj (Buda) és Badjamon (Pest). Küldjék nekik a szeretetüket, a FényPonton keresztül. Felix Mester (2015.03.04.)

  HA A MAGYAROK NEM AKARJÁK, AKKOR AZ ISTEN SE TUD SEGÍTENI NEKIK. 

  Felix Mester, 2015.01.12._2.

  Kérem, jelezze a fenyoldal@gmail.com e-mail címen, aki részt vesz a Fény Tér megteremtésében Budapest felett. Fontos tudni a résztvevők számát.

  Felix Mester, 2015.01.12._1.

  Tisztelt Kollégák!

  Kérem Önöket, adjanak a honlapra információt a honlap munkájáról. Milyen érzeteket tapasztalnak? Javult-e az Önök egészsége? Látják-e az energiákat? Érzékelik-e a csakrákat? Hogyan szükséges javítani a munkát az energiákkal, hogy javuljon az energiák érzékelésének minősége. A válaszok megjelennek a honlapon az Önök kezdőbetűivel, de az érkezés dátumával. (fenyoldal@gmail.com) Ezt feltétlenül meg kell tenni. Előre is köszönöm.

  Felix Mester, 2014.12.01.

  A FÉNY Hierarchia

kéri Önöket, kommunikáljanak közvetlenül. Senkinek nem kellenek az ÖNÖK imái. MI KELL?

A cím nélküli imák nem működnek!

Csak a csakrák működnek.

ÉRTSÉK MEG MAGYAROK, CSAK A CSAKRÁKON KERESZTÜL TUDNAK MÁS CIVILIZÁCIÓKKAL KOMMUNIKÁLNI. IGEN VELEM IS. Lehet interen is, ne lustálkodjanak és ne féljenek. Felix Mester, 2014.12.18.

 INFORMÁCIÓ

A 45. Sugárra még sor kerül, azután pedig ismétlés. Az első három Sugár, az 5. és a 24. Ezután megkezdjük megalkotni a Fény Térséget Budapest felett ! Felix Mester, 2014.11.27.

 Gyakorlati tanácsok

 a meditációhoz a Szent Szellem Aspektusaival!

  1. Ima és Áldás; 
  2. Vegyen három mély lélegzetet;
  3. Aktivizálja a FényPontot és állítsa be az ő melegségét és verését vagy az én FP-mal vagy valaki mással. Lehet, például NAGYEZSDA Szamojlenkóval. Akkor Önhöz fehér galamb érkezik.
  4. Képzelje maga elé a rezonátort, amelynek színe és sugárzása azé a Sugáré, amelyet Ön a szeánsz ideje alatt fogad. Elképzelheti a Hősök terén lévő Gábriel Arkangyal oszlopot. Rajta keresztül érkeznek Budapestre az energiák.
  5. Gondolatban lépjen be a rezonátorba és egy idő múlva lépjen ki. És így sokszor.
  6. Megtörténik az Ön aurájának, összes csakrájának és kauzális testének minőségi javulása, amely szükséges.
  7. Otthagytam az első 12 Sugár képeit. Próbálják megszerezni azokat. A többi Sugarat idővel megküldöm.

Ezt az információt tegnap kaptam a 43. Sugárral való munka során. Omega Anya nagyon jól viszonyult hozzánk. Volt nagyon sok virág és ezt a metodikát adta. Felix Mester, 2014.11.25.

  Szeretném megjegyezni,

hogy bármely szeánszom végződése után a Sugarak energiái még 2-3 órán át áramlanak a Földre. Ezért az elkésők mindig be tudnak kapcsolódni.

Fontos aktivizálni a FP és hittel végigolvasni az ima-párt. A Sugarak energiáinak sugárzása az egész bolygóra történik, ezért fogadni mindenütt lehet a Földön az időzónák figyelembevételével. A fő a FP aktiválása és az imák. Felix Mester, 2014.11.05.

 IMÁK

A szeánsz kezdete előtt ajánlott egy ima-párt elmondani:

Ima a munkához a Szent Szellem Magasabb Aspektusaival a Végtelenség tér-idő kontinuuma – 3-dik és 4-dik dimenziós valóságaiban. Ezek az imák speciálisan a Sugár energiák fogadására szólnak. Fontosak és hatékonyak. Megkönnyítik az energiák fogadását.

Urunk, áldd meg!

Adj lehetőséget és küldd le az én igaz és rejtett lényegem tudat-mezőibe, az ő Végtelenségben Jelenléte minden testébe a (megnevezés, pl. Újjászületés és a többi) Sugara energiáját, a Szent Szellem … (például 67.) Aspektusának megfelelőt.

Teljesüljön a Te Akaratod az én halhatatlan egyéniségem Én Vagyok Krisztus Szent Lángjában!

Áramoljon a (Sugár megnevezése) isteni energiája a világba a Krisztustudat kelyhén át, megtöltve azt a legfinomabb kisugárzásokkal, a legmegvilágosodottabb állapotokkal és minőségekkel, megerősítve a létezés minden szférájában és a Végtelenségben az élet minden áramlatában a Szeretet Boldogságát, a Harmónia Fényét, a Nagy Törvény Irgalmát és Igazságosságát. Ámen. Teljesül.

Imádságos kérés a munka megáldására a Szent Szellem Sugaraival, a végtelenség Szellemi Szívéből a bolygónkra leküldöttekkel.

Urunk, Mindenség Egységes Fénye!

Áldj meg a Te Jelenléteddel minden gondolatot és a szellem szándékát, hogy a Sík megtestesült Sugarai itt a lényeg szívén keresztül nyilvánuljanak meg.

Ó, Urunk, köszönöm Néked a Békét, a Fényt, a Fény ihletét, azt, hogy a Te Sugaradat fogadom és szent energiákban e bolygónak adom.

Ámen és Halleluja. Dicsőség Néked!

Felix Mester, 2014.10.31.

Перед началом сеанса рекомендуют прочитать пару молитв: 

Молитва для работы с Высшими Аспектами Святого Духа в реальностях 3-го и 4-го измерения пространственно - временного континиума Беспредельности.  

Это молитвы специально предназначенные для приема Лучевых энергий. Они важны и эффективны. Это облегчит приём энергий.

Господи, благослови!

Даруй возможность и ниспошли в поля-сознания моей истинной и сокровенной сути, во все тела ее Присутствия в Беспредельности энергию Луча (название, например Возрождения и др. ) соотвечающего....( например 67-му ) Аспекту Святого Духа. Да исполнится Воля Твоя в Священном Пламени Я Есмь Христа моей бессмертной индивидуальности! Да изольётся божественная энергия.....( название Луча........)  в мир через Чашу Христососознания, наполняя его эманациями  наитончайшими, состояниями и качествами самыми просветлёнными, утверждая во всех сферах бытия и во всех потоках жизни в Беспредельности Блаженство Любви, Свет Гармонии, Милосердие и Справедливость Великого Закона. Аминь Исполниться.                              

Молитвенная просьба о благословении для работы с Лучами Святого Духа, ниспосылаемыми из Духовного Сердца беспредельности для нашей планеты.

Господи, Единый Свет Вселенной! Благослови Присутствием своим мысль каждую и духа намеренье, даб Плана воплощённые Лучи здесь проявились через сердца сути. О, Господи, Тебя благодарю за Мир, за Свет, за вдохновенье Света, за то, что Луч Твой принимаю и дарю в энергиях святых сией планете. Аминь и Аллилуйя. Слава вам!   

 TOVÁBBI PROGRAMOK !

Az ukránok azt mondják, hogy a szeánsz nagyon erős volt! Önöknél milyen volt? (fenyoldal@gmail.com)

Felix Mester, 2015.08.20.

 2015.11.23-án hétfőn

    16-17 óráig

ÚJRA

    a 88. Sugár,

 a jó szándék és jó cselekedet Sugara,

a Sugár színe ezüstös-arany, zafír, rózsaszín és smaragd sugárzással.

88._sugar.jpg

 2015.11.24-én szerdán

  16-17 óráig

    a 89. Sugár,

az Isteni Álom Sugara,

a Sugár színe halványkék, arany sugárzással.

Az Ön álma valóra válik akkor, ha az az Ön evolúcióját segíti.

Felix Mester, 2015.11.19.

89._sugar.jpg

  2015.11.16-án hétfőn

    16-17 óráig

   a Szent Szellem 87. Aspektusa,

a Jelképes Gondolkodás Sugara,

a Sugár Színe lilás-rózsaszínű, zafír sugárzással.

2015.11.18-án szerdán

     16-17 óráig

    a 88. Sugár,

a jó szándék és jó cselekedet Sugara,

a Sugár színe ezüstös-arany, zafír, rózsaszín és smaragd sugárzással.

  Felix Mester, 2015.11.11.

 2015.11.09-én hétfőn

   16-17 óráig

  Gyógyító Szeánsz

2015.11.11-én szerdán

    16-17 óráig

   Gyógyító Szeánsz

  Felix Mester, 2015.11.07.

A programokba Mindenki az általa választott helyen kapcsolódhat be.

Kényelmes helyzetben leülünk (vagy lefekszünk), lábak egymás mellett, kezek felfelé néző tenyérrel. A kezek és lábak ne legyenek keresztezve. Szemet becsukjuk. AKTIVIZÁLJUK A FÉNYPONTUNKAT (Fénypont aktivizálása menűpont). És ellazult (meditatív) állapotban semmit nem teszünk, a gondolatainkat is kizárjuk. Átengedjük magunkat a távolság nélkül áramló energiáknak.

 

 2015.11.02-án hétfőn

  16-17 óráig

  Gyógyító Szeánsz

2015.11.04-én szerdán

   16-17 óráig

   Gyógyító Szeánsz

 Felix Mester, 2015.11.02.

 2015.10.26-án hétfőn

  16-17 óráig

  Gyógyító Szeánsz

Felix Mester, 2015.10.25.

    2015.10.19-én hétfőn

  16-17 óráig

  Gyógyító Szeánsz

 2015.10.21-én szerdán

  16-17 óráig

  Gyógyító Szeánsz

Felix Mester, 2015.10.18.

 2015.10.12-én hétfőn

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 84. Aspektusa,

 a Visszaadás Sugara

A Sugár színe rubin-zafír rózsaszín és arany sugárzással.

2015.10.14-én szerdán

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 85. Aspektusa,

 a Bűvölet Sugara

A Sugár színe ezüstös lila rózsaszín és zafír sugárzással.

Felix Mester, 2015.10.11.

2015.10.05-én hétfőn

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 84. Aspektusa,

 a Visszaadás Sugara

A Sugár színe rubin-zafír rózsaszín és arany sugárzással.

2015.10.07-én szerdán

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 85. Aspektusa,

 a Bűvölet Sugara

A Sugár színe ezüstös lila rózsaszín és zafír sugárzással.

Felix Mester, 2015.10.04.

2015.09.30-án szerdán

16-17 óráig

a Szent Szellem 83. Aspektusa,

az Isteni Csoda Sugara

A Sugár színe rózsaszínes-lila, ezüstös aranyos zafír sugárzással

  Felix Mester, 2015.09.29.

2015.09.28-án hétfőn

16-17 óráig

Gyógyítás Szeánsza

  Felix Mester, 2015.09.27. 21h

 2015.09.14-én hétfőn

16-17 óráig

 a 82., az Isteni Fantázia Sugara,

 a színe lilás - arannyal, szivárvány sugárzással.

Felix Mester, 2015.09.11.

 

2015.08.09-án szerdán

16-17 óráig

Gyógyítás Szeánsza

  Felix Mester, 2015.09.08.

2015.08.24-én hétfőn

16-17 óráig

 a 80., az Isteni Vezérlés Sugara

a színe rubinos arany, ezüstös, zafír és ibolya sugárzással.

   2015.08.26-án szerdán

16-17 óráig

a 81. , az Isteni Teljesség Sugara

a színt rubinos arany, ezüstös, zafír, smaragd és orgonalila sugárzással

  Felix Mester, 2015.08.22.

 

 2015.08.17-én hétfőn

16-17 óráig

    a Szent Szellem 79. Aspektusa,

az Isteni Igazság Sugara

 a Sugár színe fényes fehér, szivárvány sugárzással

  Felix Mester, 2015.08.16.

  2015.08.03-án hétfőn

 16-17 óráig

ÚJRA !

        a Szent Szellem 74. Aspektusa,

a Galaktikus Szinkronizáció Sugara

 a Sugár színe sötét lila ezüstös, zafír sugárzással

  Felix Mester, 2015.08.02.

  2015.07.29-én szerdán

16-17 óráig

        a Szent Szellem 74. Aspektusa,

a Galaktikus Szinkronizáció Sugara

a Sugár színe sötét lila ezüstös, zafír sugárzással

 Felix Mester, 2015.07.27.

2015.07.27-én hétfőn

16-17 óráig

       a Szent Szellem 73. Aspektusa,

az Isteni Vigasz Sugara

a Sugár színe ezüstös, zafír és smaragd sugárzással

 Felix Mester, 2015.07.26.

  2015.07.20-án hétfőn

16-17 óráig

       a 69. az Isteni Alázat Sugara

a Sugár színe smaragdos-rózsaszín arany és ezüst sugárzással

2015.07.22-én szerdán

16-17 óráig

       a 70. az Isteni Szelídség Sugara

a Sugár színe indigókék rubin sugárzással

Felix Mester, 2015.07.17.

2015.07.15-én szerdán

16-17 óráig

      a 68. az Isteni Türelem Sugara lesz

a Sugár színe rózsaszínes-kék

Felix Mester, 2015.07.14.

   2015.06.22-én hétfőn

16-17 óráig

      az Abishna csakra lesz

2015.06.25-én szerdán pedig

a Visuddha csakra

Ezek gyakorlatilag az ember legfontosabb csakrái. Nagyon nehezen tisztíthatóak meg Az Abishna-t a gőg és hiúság démonok blokkolják. Ha őket nem iktatjuk ki magunkból, akkor a bölcsességet SOHA sem érjük el.

     Felix Mester, 2015.06.21.

 

2015.06.08-án, hétfőn

  16-17 óráig

     a Visuddha csakra lesz!

    Felix Mester, 2015.06.08.

  2015.06.01-én, hétfőn

  16-17 óráig

     a Manipura csakra lesz!

 nézzék meg, az 5. ábra szerinti negatív minőségek mennyi százalékban vannak jelen?

 Felix Mester, 2015.05.30.

manipura.jpg

5. ábra A Szutala anticsakra démonjai hatására keletkezett negatív emberi megnyilvánulások

A fenti tulajdonságok blokkolják a Manipura csakrát és diszkvalifikálják a 6. Sugár energiáját

Felháborodás démon: stressz, nyugtalanság, aggodalom, haragtartás, aggódás, elfogultság

Erőszakosság démon: düh, fölényesség, idegesség, harciasság, tétlenség, elvtelenség, hanyagság, gondatlanság, ingerlékenység, féltékenység, düh(szinonima)

  2015.06.03-án, szerdán

   16-17 óráig

      a Központi csakra lesz!

  nézzék meg, a 6. ábra szerinti negatív minőségek mennyi százalékban vannak jelen?

  Felix Mester, 2015.05.30.

kozponti.jpg

 

6. ábra A Patala anticsakra démonjai hatására keletkezett negatív emberi megnyilvánulások

A fenti tulajdonságok blokkolják a Központi csakrát és diszkvalifikálják a 3. Sugár energiáját

Kapzsiság démon: gyűlölet, megalázkodás, önérzet, nárcizmus, sértődékenység, bűntudat, szégyenlősség,

Nyerészkedési vágy démon: birtoklás, határtalan kapzsiság, zsugoriság, udvariatlanság, becsapás, meg nem bocsátás, visszaélés, szeszélyesség, vámpirizmus, elégedetlenség

 

2015.05.27-én, szerdán

  16-17 óráig

     a Szvadhiszthana csakra lesz!

nézzék meg, a 4. ábra szerinti negatív minőségek mennyi százalékban vannak jelen?

Felix Mester, 2015.05.24.

szvadhiszthana.jpg 

4. ábra A Vitala anticsakra démonjai hatására keletkezett negatív emberi megnyilvánulások

A fenti tulajdonságok blokkolják a Szvadhiszthana csakrát és diszkvalifikálják a 7. Sugár energiáját

Függőség démon: félelem, szentimentalizmus, kötelezettség, földi ragaszkodás, kötelesség, szexuális energia használata

Degradáció démon: önmegalázás, fanatikusság, szadizmus, házasságtörés, érzéki vágyódás, túlzott szexualitás, sajnálkozás, durvaság, manipuláció, szenvedélyesség, plátói szerelem.

2015.05.25-én, hétfőn

  16-17 óráig

    a Muladhara csakra lesz!

A kollégáink nézzék meg és ellenőrizzék a diagrammok szerint azokat a negatív viselkedési modelleket, amelyek a Muladhara csakrára jellemzőek. Különösen az EGOIZMUST.  A Démonok, amelyek blokkolják a Muladharat a Tisztátlanság és Istentől-eltávolodás! Szükséges használni a tűlevelű Fenyő illóolajat. Készítsék az ásványokat: Gyémánt és Cirkon. Fokozatosan aktivizáljuk és megtisztítjuk az összes csakrát. Felix Mester, 2015.05.22.

A honlapon megtalálható a séma a negatív viselkedési modellekről (http://fenyoldal.hupont.hu/48/abra-123),  amelyeket a Tisztátalanság és Istentől-eltávolodás démonok provokálnak! Ezt a sémát kell használni ingával az alapvető hiányosságok meghatározásához. A tanfolyamokon mindezekről beszéltem nem is egyszer. Mindezt átismételni nagyon hasznos. Felix Mester, 2015.05.23.

2015.05.20-án, szerdán

 16-17 óráig

   a Szent Szellem 24. Aspektusa, az IDŐ Sugara

    Felix Mester, 2015.05.19.

2015.05.18-án, hétfőn

 16-17 óráig

     a Szent Szellem 56. Aspektusa,

a Legfelsőbb Szellemi Jólét Sugara

2015.05.13-án, szerdán

 16-17.30 óráig

     Rózsafűzér (FÉNY Térség)

2015.05.11-én, hétfőn

 16-17 óráig

     a Szent Szellem 65. Aspektusa,

az Isteni Vezetés Sugara

Az Isteni lehetőségei ennek a Sugárnak Jézus imájában bepecsételtek: "Ne az én akaratom, hanem a Tiéd, Uram teljesüljön!"  

Az Erős Sugár megvilágosult minőségei lehetővé teszik meggyógyítani az isteni lelket a kételkedés és félelem démonikus energiáinak romboló aktivitásától, amelyek a Legfelsőbb Akarat teljesülésének ellenálló erővel sugárzódnak a terekbe, és megerősíteni az ezüst fonál kapcsolatot a Mindenség Szellemi Szívével, következményként – újjáéleszteni a Belső Krisztus szellemi erejét és elérni a 4 alsóbb test megvilágosodását, ami a FELEMELKEDÉST jelenti !!!!

A Sugár színe ezüstös-kék rózsaszín, arany és smaragd sugárzással. A Sugár Ura a Mennyei Atya Helios (Nap), Valeriel Arkangyal, Hephaistos.

 Felix Mester, 2015.05.07.

2015.05.04-én, hétfőn

 16-17 óráig

     a Szent Szellem 63. Aspektusa,

az Isteni Igazságosság Sugara

Színe: sötétes-kék ezüstös sugárzással

2015.05.06-án, szerdán

     16-17 óráig

    a Szent Szellem 64. Aspektusa,

az Anyai Védelem Sugara

Színe: smaragdos-arany

    Felix Mester, 2015.05.01.

 2015.04.27-én, hétfőn

16-17 óráig

     a Szent Szellem 61. Aspektusa (61. Sugár)

2015.04.29-én, szerdán

    16-17 óráig

    a Szent Szellem 62. Aspektusa (62. Sugár)

    Felix Mester, 2015.05.01.

 2015.04.20-án, hétfőn

16-17.30 óráig

    a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

2015.04.22-én, szerdán

    16-17.30 óráig

    MÁGNES, 100. Sugár, a Teremtés Isteni Lángja Sugara

   Felix Mester, 2015.04.20.

 

   2015.04.13-án, hétfőn

16-17.30 óráig

   a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

2015.04.15-én, szerdán

   16-17.30 óráig

    MÁGNES, 100. Sugár, a Teremtés Isteni Lángja Sugara

  Felix Mester, 2015.04.09.

 

2015.04.06-án, hétfőn

 16-17 óráig

   a Szent Szellem 59. Aspektusa,

  a Felismerés Sugara

Bonyolult Sugár. Ma fel lehet tárni a titkot. A Fény és Sötét isteniek. Harcol Isten Akarata ellen – a Sötét! Ő gyakran a Fény ruhájába maszkírozva érkezik a Világba és a Szeretet nevével rejtőzködik. Őt még tükrözésnek is nevezik. "Tükrözött Világok". A Sötétet csak az emberek élete és Tudata feletti hatalom vágya mozgatja. Ő hangos és hajthatatlan. Számára a Személyes igazság drágább az Örök Igazságnál, hogy a Világ Kelyhéből erőt merítsen a saját tevékenysége megnyilvánítására.

A Felismerés Sugara elősegíti a Fény megkülönböztetését a sötéttől.

Az, amit mi Sötét Erőként határoztunk meg, az Árnyék vagy Tükrözés Erői.

Lényegében semmi nem változik, de a fejlettebb civilizációk számára mi, mint a sötét erői mutatkozhatunk, de nem mint a Tükrözésé.

Röviden a Sötét Erői ez a tudatlanság. A Tükrözés Erői – ez a Gonoszság. Egyetértve – ezek a dolgok általában teljesen különbözőek. Korábban mi nem választottuk szét, de most szükséges szétválasztani. Úgy értem, hogy a tudatlanság gyakran a Gonoszság oldalán van, de fordítva is előfordul.

A Sugár színe ezüstös – arany, bíbor sugárzással. A Sugár Urai: Kamerton Úr és Tetris Úrnő, Radion Arkangyal, Kerber Elohim és Cerera Eloi.

2015.04.08-án, szerdán

  16-17 óráig

 ÚJRA

     a Szent Szellem 56. Aspektusa,

  a Legfelsőbb Szellemi Jólét Sugara

  Felix Mester, 2015.04.05.

  2015.03.30-án, hétfőn

 16-17 óráig

    a Szent Szellem 57. Aspektusa,

 a Szellemi Felismerés Sugara

 Mohamed Úr és Stella Úrnő, Jerakhmeel (Jeremiás) Arkangyal, Kora Archeia, Vishnu Elohim és Albania Eloi. A Sugár színe: ezüstös-arany, smaragd sugárzással. Ez nagyon fontos és erős Sugár. Lehetőséget ad, az Én Vagyok Krisztus aktivitása megnyilvánításával, MEGVÁLTOZTATNI a saját létet, a rokonokét és közelállókét, a saját országét és az Anya-Bolygóét.

    2015.04.01-én, szerdán

 a Szent Szellem 58. Aspektusa,

 a Szellemi Beavatás Sugara

 a részletesebb leírást később adom.

 Felix Mester, 2015.03.26.

Az 58., a Szellemi Beavatás Sugara a Szent Szellem nagyon felelősségteljes és fontos Aspektusa! A Beavatás a legnagyobb kozmikus szentség, amelynek célja a Beavatott egyéni evolúciójának felgyorsítása. Az energiák mestereinek joga van Beavatásra, amit mi meg is tettünk.

A Beavatások hierarchikus lépcsője meghatározott fokozatának elérése nem az elvégzett okkult rituálé eredménye, hanem a Tudat evolúciós átalakulása megszerzett tapasztalatának következménye, amelyre lépve az embernek joga van új hierarchikus cím felvételére és a lét megfelelő pontjának elfoglalására.

Például mi közösen építjük a Fény Teret Budapest felett. Ez nem lenne lehetséges, ha én és NV nem végeztünk volna nagy előkészítő munkát Budapesten.

A SUGÁR SZÍNE SMARAGDOS – ARANY, zafír, bíbor és ezüst sugárzással.

A Sugár Urai: Rigden Jyepo (Dzsapo) Avatár és Aurita Tara, Izekiel Arkangyal és Zirda Archeia! Rem és Rada Dhyan. Felix Mester (2015.03.28.)

 2015.03.23-án, hétfőn

  16-17.30 óráig

    a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

   2015.03.25-én, szerdán

   16-17.30 óráig

     Mágnes a Teremtés Isteni Lángjával való munkájához

  Felix Mester, 2015.03.22.

 2015.03.16-án, hétfőn

  16-17 óráig

  a Szent Szellem 56. Aspektusa

 a Legfelsőbb Szellemi Jólét Sugara

 Felix Mester, 2015.03.16.

 2015.03.09-én, hétfőn

 16-17 óráig

     a Szent Szellem 57. Aspektusa, az Isteni Felismerés Sugara

 2015.03.11-én, szerdán

  16-17 óráig

 a Szent Szellem 58. Aspektusa, a Szellemi Beavatás Sugara

  Felix Mester, 2015.03.09.

 2015.03.02-án, hétfőn

 16-17.30 óráig

    Rózsafűzér a Fény Tér létrehozására és rögzítésére

 Dnyepropetrovszkban, Budapesten és a Krimben

 2015.03.04-én, szerdán

 16-17.30 óráig

 MÁGNES

 Felix Mester, 2015.02.27.

 2015.02.23-án, hétfőn

 16-17 óráig

  Gyógyító Szeánsz

   2015.02.25-én, szerdán

   16-17 óráig

      Gyógyító Szeánsz

Felix Mester (2015.02.23.)

 2015.02.16-án, hétfőn

 16-17 óráig

 Gyógyító Szeánsz

 2015.02.18-án, szerdán

  16-17 óráig

 Gyógyító Szeánsz

   Felix Mester, 2015.02.15.

 2015.02.11-én, szerdán

 16-17 óráig

   Gyógyító Szeánsz

   Felix Mester, 2015.02.11.

   2015.02.09-én, hétfőn

     16-17 óráig

    A Szent Szellem 56. Aspektusa,

   a Legfelsőbb Szellemi Jólét Sugara

 Felix Mester, 2015.02.08.

   2015.02.02-án, hétfőn

     16-17 óráig

    A Szent Szellem 52. Aspektusa,

  a Szellemi Prioritás Sugara

  A színe: indigó-ezüst, lila, rózsaszínű és halványlila sugárzással

 Ez a Sugár lehetővé teszi a Szellemi Tapasztalat gyorsabb megszerzését.

  2015.02.04-én, szerdán

  16-17.30 óráig

    a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

   Felix Mester, 2015.02.01.

   2015.01.28-án, szerdán

     16-17 óráig

     A Szent Szellem 51. Aspektusa,

   az Arányosság Sugara

  A színe: málnás-ezüstös, zafír sugárzással

  Az Arányosság azt jelenti, hogy a próbatételeket az embereknek az ő erejük és lehetőségeik szerint adják.

   Felix Mester, 2015.01.27.

   2015.01.26-án, hétfőn

    16-17 óráig

    A Szent Szellem 50. Aspektusa,

  a Szellemi Keresztelés Sugara

   Felix Mester, 2015.01.22.

   2015.01.21-én, szerdán

    16-17 óráig

    A Szent Szellem 48. Aspektusa,

  az Isteni Bátorság Sugara

  A Sugár színe zafír-rózsaszín, arany, ibolya és málna sugárzással

  Felix Mester, 2015.01.20.

  2015.01.19-én, hétfőn

   16-17.30 óráig (lehet, hogy picit továbbig)

    MÁGNES, 100. Sugár, a Teremtés Isteni Lángja Sugara

  Felix Mester, 2015.01.11.

  Fény Teret teremtünk Budapest felett fél év időtartam alatt. Ez 3 szeánsz havonta. A többi időben a Sugarak energiáit hívjuk le!

  2015.01.12-én, hétfőn

  16-17.30 óráig

   a Fény Tér létrehozása és rögzítése Rózsafűzér

  2015.01.14-én, szerdán

  16-17 óráig

    a Szent Szellem 56. Aspektusa,

  a Legfelsőbb Szellemi Gazdagság Sugara

  Kérem, mindenki fordítson figyelmet a FényPontra. Feltétlenül hozzá kell hangolni az enyémhez, vagy Mária Anyáéhoz. Különben Fény Teret nem teremtünk.

  Felix Mester, 2015.01.11.

  I S M É T L É S

   2014.12.29-én, hétfőn

   16-17 óráig

   a Szent Szellem 24. Aspektusa,

   az IDŐ Sugara

   2014.12.31-én, szerdán

   16-17 óráig

  Ú J R A

     a Szent Szellem 24. Aspektusa,

     az IDŐ Sugara

     Felix Mester, 2014.12.27.

    2014.12.22-én, hétfőn

        16-17 óráig

    a Szent Szellem 3. Aspektusa,

   a SZERETET Sugara

  (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Központi, 3. Sugár, Sugarak 1-6.)

   2014.12.24-én, szerdán

        16-17 óráig

    a Szent Szellem 5. Aspektusa,

    a Konkrét Tudás, Gyógyítás és a Teljes Világszemlélet Sugara

 (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Adzsna, 5. Sugár, Sugarak 1-6.)

   Felix Mester, 2014.12.21.

   2014.12.15-én, hétfőn

        16-17 óráig

    a Szent Szellem 1. Aspektusa,

    a HIT, AKARAT és HATALOM Sugara

  (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Visuddha, 1. Sugár, Sugarak 1-6.)

  2014.12.17-én, szerdán

        16-17 óráig

    a Szent Szellem 2. Aspektusa,

    a BÖLCSESSÉG Sugara

  (Rezonátor, leírás oldalt a Menüben: Szahaszrara, 2. Sugár, Sugarak 1-6.)

 Felix Mester, 2014.12.11.

  2014.12.10-én, szerdán

        16-17 óráig

    a Szent Szellem 47. Aspektusa

    a Szeplőtelen Fogantatás Sugara

  Felix Mester, 2014.12.09.

A 47. Sugár, a Szeplőtelen Fogantatás Sugara valójában magyar. A Sugár Uralkodói: Mária Úrnő és József Úr; Gabriel Arkangyal és Nagyezsda Arheia; Poseidonis Elohim és Hawa Eloi. A Sugár színe smaragdos-arany lilás-rózsaszínű sugárzással. A Szeplőtelen Fogantatás a Kozmikus-gonoszság vírusa nélküli gyermek születését jelenti. Felix Mester, 2014.12.10.

2014.12.08-án, hétfőn

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 46. Aspektusa

    a Szellemi Esküvő Sugara

A Sugár Uralkodói Hymenaios Úr és Hestia Úrnő; Zir Arkangyal és Miroslav Archeia; Nariz Elohim és Malika Eloi. A Sugár színe aranyos – kristályos, málna színű sugárzással. Felix Mester, 2014.12.08.

2014.12.01-én, hétfőn

       16-17 óráig

    a Szent Szellem 45. Aspektusa

    a Mindent-átfogó Gyengédség Sugara

Ez a Sugár a Szent Szellem legerőteljesebb transzmutáló aspektusainak egyike. Lehetővé teszi eltávolítani a múlt hibáinak összes involúciós következményeit, a valóságban a legközelebbi karmikus környezet részéről ellenérzésként, nyakasságként és értetlenségként megnyilvánítottakét, megoldani a Kezdetek karmáját és az apák és gyerekek problémáját. A belső munkához használatakor formálja és szélesíti a feltétel-nélküliség és áldozatosság morális tapasztalatát, az igaz Isteni Szeretet alapját képezőjét.

A Sugár Uralkodói: Szvetbog Úr és Zhivitsa Úrnő; Lél Arkangyal és Olivia Archeia; Ares Elohim és Almeia Eloi. A Sugár színe rózsaszínes-lila.      Felix Mester, 2014.11.26.

     2014.11.26-án, szerdán

      16-17 óráig

  a Szent Szellem 44. Aspektusa

   a Tökéletes Egyensúly Sugara

A Tökéletes Egyensúly Isteni Lángja lehetőséget ad az egyéni léleknek megtalálni az arany középutat a saját tevékenység megnyilvánulásakor és elkerülni a szélsőségeket, úgy mint aszkétizmus, fanatizmus és mindent megengedés, amelyek a rákövetkező karmikus engesztelő leckék okait képezhetik. Ez lehetőséget ad a szellemhordozónak borotva élen átmenni a szakadék fölött a Fénytől ragyogó Mennyei Lakhelyekre, a Diadalmasakra és Jóságosokra. A Sugár Uralkodói: Niagara Úr és Nemezida Úrnő (gondolom, tudják hogy ő ki még); Aniael Arkangyal és Anna Archeia; Antoine Elohim és Daria Eloi. A Sugár színe aranyos-kék, szivárvány sugárzással. Felix Mester, 2014.11.22.

      2014.11.24-én, hétfőn

       16-17 óráig

   a Szent Szellem 43. Aspektusa

   az Isteni Boldogság Sugara

A Boldogság – a lélek megvilágosodott állapota a megérintés – a Nagy Égi Anya Omega Jelenléte energiájának fogadása és a vele azonosulás pillanatában.A Sugár uralkodói: Fiord Úr és Yefrosinya Úrnő, Aristel Arkangyal és Arina Archeia, Ogirej Elohim és Zabava Eloi. A Sugár színe: ezüstös-rózsaszín, smaragd sugárzással. Felix Mester, 2014.11.21.

    2014.11.19-én, szerdán

     16-17 óráig

  a Szent Szellem 42. Aspektusa

   a Nagy Férfiség Sugara

  Felix Mester, 2014.11.18.

    2014.11.12-én, szerdán

    16-17 óráig

  ÚJRA

   a Szent Szellem 40. Aspektusa

  a Megvilágosodás Sugara

    2014.11.17-én, hétfőn

     16-17 óráig

   a Szent Szellem 41. Aspektusa

   a Nagy Nőiség Sugara

    2014.11.19-én, szerdán

    16-17 óráig

   a Szent Szellem 42. Aspektusa

   a Nagy Férfiség Sugara

  Felix Mester, 2014.11.11.

  2014.11.10-én, hétfőn

    16-17 óráig

   a Szent Szellem 40. Aspektusa

  a Megvilágosodás Sugara

Ez a Sugár lehetővé teszi az Ön igaz Szellemi Lénye Belső Fénye aktivitása megnyilvánulását és a Jelenlét összes teste (mentál, asztrál, éter és elementál) azonosulását az ő kisugárzásaival (Isteni Átváltozás). Ily módon reális lehetőség és perspektíva nyílik az új evolúciós valóságba emelkedésre.  A Sugár Irányítói: Akfet Úr és Tereza Úrnő, Damriel Arkangyal és Darina Archeia, Oktavian Elohim és Otavia Eloi. A Sugár színe ragyogó szivárványos. Felix Mester, 2014.11.06.

  2014.11.05-én, szerdán

    16-17 óráig

   a Szent Szellem 37. Aspektusa

   az Isteni Bizalom Sugara

Az Isteni Bizalom – a felelősség felhatalmazásának delegálása az egyéni lélek által, amely lehetőséget és jogot ad a bolygó Legfelsőbb Isteni Irányítóinak aktívan részt venni a Föld kedvező evolúciós sorsa alakításában.

Ennél kizáródik a Samsara körök járása (a karma ledolgozása) és az Isteni Tökéletesség engesztelő leckéi, hogy rávilágítsanak az elmúlt hibáira az önátalakítás és evolúciós terv teljesítése eszközével az "itt és most" evolúciós pillanatában. A Sugár Irányítói: Leonid Úr és Beatrice Tara; Elior Arkangyal és Thaisia Archeia; Radomir Elohim és Rada Eloi. A Sugár színe ezüstös – zafír, szivárvány sugárzással. Felix Mester, 2014.10.31.

   2014.11.03-án, hétfőn

  16-17 óráig

   a Szent Szellem 36. Aspektusa

   az Isteni Irgalom Sugara

A Sugár Irányítói: Avalokiteshvara Úr és Quan Yin Úrnő, Nariel Arkangyal és Fatina Archea, Amritas Elohim Úr és Amrita Úrnő. A Sugár színe ezüstös – smaragd zafíros – rózsa és arany sugárzással.

Meditáció: a szeánsz ideje alatt képzeljék el magukat, hogy a Mount Everest csúcsán állnak, amelyet a felkelő nap ragyogó sugarai világítanak meg. A szemük előtt a teljes Végtelenség gyönyörű panorámája nyílik: zöld völgyek, amelyek a lábuknál terülnek el, a folyók azúrkék vizei. A hegyek havas csúcsairól leáramlók – igazán fenséges, átszellemítő képek, az Önök Belsőjét az öröm és boldogság, az Úr összes teremtménye halhatatlan szépségének leírhatatlan elragadtatása és csodálata legmagasabb állapotaival megtöltők. A reggeli égbolt kristály kékje ellenállhatatlan vágyat szül szárnyakat szerezni, kibontva azokat, repülésbe kezdeni a fényes szellemek és lények: angyalok, emberek és elementálok milliárdjainak látható és láthatatlan életével megtöltött Áldott Anya-Bolygó végtelen terei fölött. Önök a legmélyebb szeretetet tapasztalják az összes életáramlat képviselői, mint az Örök élet Nagy egysége megnyilvánult jelenléte iránt, végtelen tiszteletet közülük mindegyikének tudata létezése pontja és a saját szellemi út megválasztásának szabad akaratmegnyilvánítása iránt. Őszinte készséget élnek meg igaz segítség nyújtására tettre keltésében a Fény Szikrának a Megnyilvánult Végtelenség minden isteni valóságú lénye legbensőjében az egész Mindenség felvirágzása és megvilágosodása nevében.

A Feltételnélküli Szeretet és Végtelen Irgalom állapotait kisugározva az Élet minden részecskéjéhez, a Világegyetem Mindenegységes Teremtője által születetthez és éltetetthez, mondják a térbe a mantra-hívást:  " ОM - МАNЕ - PАDМЕ - HUМ "  --- hogy aktivizálják a belső szellemi Mindentlátó Szemet, amely az Arany Lótusz belsejében található, a Központi csakrában virágzóban.

Lelki szemeik előtt megjelenik Omega Anya fenséges és sugárzó alakja, aki a kezeiben az Irgalom ezüstös – smaragd kelyhét tartja zafír – rózsa és arany sugárzással, az Élő Fény illatos amritája áramát kiáramoltatva az Ön szíve Rejtett Kelyhébe. Felix Mester, 2014.10.30.

 2014.10.27-én, hétfőn

   16-17 óráig

  a Szent Szellem 33. Aspektusa

  a Teremtő Kezdetek Minden-Egysége Sugara

A Teremtő Kezdetek Minden-Egysége az Evolúció ideájának és lényegének megértéséből eredő tudatos, az emberek, angyalok és elementálok életáramlatainak együttműködése szférájának a Végtelenségbe szándékos kiszélesítésének és elmélyítésének folyamata. A Sugár Uralkodói: Oberon Úr és Hanuma Úrnő, Justinian és Sifira Lika Seraphim,  Alikern Elohim és Dalida Eloi. A Sugár színe rubinos – zafír, kristály sugárzással.

 2014.10.29-én, szerdán

  16-17 óráig

  a Szent Szellem 34. Aspektusa

   az Isteni Iniciativa Sugara

Az Iniciatíva az áldozatos szeretet Fénye, az egyéni lélek által az ő eszmetársainak tudatosan és önkéntesen delegáltáé a közösen választott evolúciós feladat megvalósítása nevében.Ez lehetőséget ad megszerezni a Létezés Társteremtése új Tapasztalatát. Az Iniciatíva – az egyéni lélek tudatos készsége felelősséget vállalni magára a Megnyilvánult Végtelenség és minden lény Isteni Evolúciós programjai teljesítéséért, a formulában bepecsételtéért: "...Ha nem én, hát akkor ki...",  " ...Fekvő kő alá a víz nem folyik...".

A Sugár Irányítói:  Ladistek Úr és Safira Úrnő, Ragviel Arkangyal és Nerda Archeia; Evriklid Elohim és Matrona Eloi. A Sugár színe smaragdos-zafír arany és rubin sugárzással.  Felix Mester, 2014.10.26.

2014.10.13-án, hétfőn

  16-17 óráig

  a Szent Szellem 33. Aspektusa

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 39
Tegnapi: 102
Heti: 268
Havi: 1 472
Össz.: 88 107

Látogatottság növelés
Oldal: Mechkan Felix Extraszensz Mester
FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix - © 2008 - 2015 - fenyoldal.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 12 sugár - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »