FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix

A Fény Hierarchia Információi

    141_tn1.jpg

     Mechkan Felix   

   Energiák Mestere

     Szeretettel köszöntelek a FényOldalon

 Kedves Látogató !

 TOVÁBBI PROGRAMOK !

2014.10.27-én, hétfőn

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 33. Aspektusa

 a Teremtő Kezdetek Minden-Egysége Sugara

2014.10.29-én, szerdán

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 34. Aspektusa

 az Isteni Iniciativa Sugara

Felix Mester, 2014.10.26.

 

2014.10.13-án, hétfőn

 16-17 óráig

 a Szent Szellem 33. Aspektusa

 a Teremtő Kezdetek Minden-Egysége Sugara

Felix Mester, 2014.10.13.

 2014.10.08-án, szerdán

16-17 óráig

a Szent Szellem 32. Aspektusa

az Integráció Sugara

Az Integráció --- a Végtelenség különböző életáramlatai képviselői által birtokolt isteni-megvalósítás, öntökéletesítés és önmegteremtés isteni tapasztalatának egybeolvadása.

Ez szükséges az új tulajdonságok, minőségek és képességek általuk megkapásához, amelyek megnyitják a felgyorsult fejlődés perspektíváját, és lehetőséget ajándékoznak számukra a fejlődés új útjának tudatos megválasztására.

A Cél – az új energiainformációs tér megteremtése – a minden evolúció számára egységesé.

A Sugár színe: bíboros-aranyos-smaragd lila sugárzással.

A Sugár Uralkodói: Neth Úr és Aseydora Úrnő, Ragzsionel Arkangyal és Angelina Archea, Galiaf Elohim és Svetozara Eloi. Felix Mester, 2014.10.06.

2014.10.06-án, hétfőn

16-17 óráig

a Szent Szellem 31. Aspektusa

a Szellemi Szabadság és Szellemi Választás Sugara

Ennek a Sugárnak a Teremtő speciális csakrát alkotott, amely a Központi csakrában a mellkas közepén helyezkedik el. Őt "DARHA"-nak nevezik!  Ez titkos csakra. Őt a "Szeretet Kristálya"-nak vagy a "Szív Titkos Gyöngyszeme"-nek hívják, az Ő pontos elhelyezkedése az Idő csakrában rögzül, amelyet még az "Örökkévalóság Arany Bárkája"-nak neveznek.       A Sugár Uralkodói: Isten Álma – Reménye Szíve Kogan,  Radonil Arkangyal és Lidia Archea, Kabbala Elohim és Fortuna Eloi. A Sugár színe bíboros - lila.

A "Darha" csakrát aktivizálni csak a Kozmikus Egyensúly Erői tudják, akik meghatározzák magát a Megnyilvánult Mindenség Létezése folyamatát, valamint az Isteni Jelenlét összes szubjektív és objektív Valóságai állapotát!

Messze nem minden ember tudja felvenni ezen Sugár energiáját, csak azok, akik erősen küzdenek a Tudatuk Evolúciójáért. Ez azért van, mert az ilyen emberek az Evolúció reaktorai, mivel az Álmukat a cselekvésben realizálják.

A Kozmikus Egyensúly mérlegére ma nemcsak az emberek közelgő sorsa helyezett, hanem az angyaloké és elementáloké is. A Kozmikus Egyensúly nem a Jó és a Rossz közötti egyensúly. Ez azért van, mert az Abszolútum csak a Jó teremtője. Ez a Jó, amely az élet minden isteni valóságú formája belsőjében jelen van, az Anyag és Szellem közötti Egyensúly által támogatódik és őrződik meg. Amikor az emberek az anyagi élet hasznára tesznek választást a Szellemiek abba bevitele, azaz az Isteni Viselkedési Modellek nélkül, akkor ők a Szellem érdemei helyett karmikus tartozásokat szereznek. Az emberek a földi létezés külső feltételeitől függővé válnak. És fordítva, amikor a Szellemi a környező világ valóságával és az őt megtöltő lényekkel együttműködés nélkül próbál megerősítődni.

NEM KÉPES A SZELLEM AZ ANYAG FORMAALKOTÓ TEVÉKENYSÉGE NÉLKÜL FEJLŐDNI, MINT AZ ANYAG IS A SZELLEM ÉLTETŐ EREJE NÉLKÜL HALOTT.

Nem tud nagy lenni az ő tüzes-lángoló hatása hatalmában a Szellem az Anyaghoz viszonyában, hogy őt ne károsítsa, mint ahogy ő, dominálva, képes kikristályosítani az összes éltető erejét, a Szellemből kiindulót. Amint az ember is az ő Isteni Szabadsága nevében, amely kizárja az anyagi létezés körülményeitől függőséget, kell, hogy biztosítsa magában e két Isteni Kezdet – az Anyag és Szellem Egyensúlyát.

EZ AZ EGYENSÚLYX AKKOR KERÜL AZ EMBERI ÉLETBE, AMIKOR Ő KÍVÁNCSISÁGOT ÉS BÁTORSÁGOT MEGNYILVÁNÍTVA MEGTANUL KARMA NÉLKÜL ÉLNI, MEGERŐSÍTVE A SZELLEMIT A FÖLDIBEN AZ Ő ÁLMA MEGVALÓSÍTÁSA NEVÉBEN, AMELY ISTENEMBERRÉ VÁLÁSRA KÉSZTETI ŐT!!!

Ezen Kozmikus Egyensúlyon kívül, az angyalokkal és elementálokkal Együttműködésen kívül Szellemileg Szabad emberekké válni nem lehetséges!

Az Involúció Univerzális Erői Isteni Lények, akik biztosítják a Világ Társteremtését, vagy a Kozmosz Materializációját. Ezen Materializáció eredményévé a Visszatérés Pontja vált, mint annak bizonyítéka, hogy a Szellem a végső Egyensúly állapotába lépett az Anyaggal. A Szellem és Anyag ezen Egyensúlya kifejeződött mind a négy anyagi test megjelenésével az embernél: az elementál, energetikai, finom és mentál. A Visszatérés pontjában az Involúció ciklusa a Kozmosz Evolúciós fejlődése ciklusára változik. Az Evolúció Univerzális Erői – ezek az élet azon isteni valóságú formái, amelyek a saját tevékenységükkel, a Kozmosz Törvényeinek alárendeltekkel biztosítják a társteremtett Világ rezgés frekvenciájának emelkedését és minden legjobb vívmány Felemelkedését, a benne keletkezőkét.

Az Evolúciós Erőkhöz abban az esetben fognak kapcsolódni az emberek, ha ők rátalálnak az egységes Isteni-Vezetésre, beolvadnak az Egységes Nemzetbe és hozzákezdenek a bolygón a minden Tér számára egységes Fény megteremtéséhez, amelynek léte a Létezés Isteni Elvein alapul, azaz a Kezdetek, Együttműködés és Teremtés Szeretetén. Felix Mester, 2014.10.02.

2014.10.01-én, szerdán

16-17 óráig

a 29. Sugár

A Szent Szellem 29. Aspektusa ---- a Diadalmas Egyetemes Templom Sugara. A Diadalmas Egyetemes Тemplom  - a Szellem Legfelsőbb Otthona, amelynek aktivitása azon lények egységes együttműködése Kimondott Fényének megerősítésére irányul az egész Mindenségben, akik az emberi, angyali és elementál Evolúciókat képviselik Annak Akarata teljesítésére, Aki az Élet összes isteni realitású formáját és állapotát megalkotta és megáldotta őket az individuális fejlődés unikális útjának megtalálásához.

Az Egyetemes Diadalmas Templom – az Isten Szava és az Ő Törvénye, amely a Kezdetek Szeretetét és Teremtő Egymást-kiegészítését hirdeti az Evolúció lényegeként, az összes életáramlat képviselőinek Egységét, Együttműködését és Testvériségét pedig – az ő ideájának. Az Egyetemes Diadalmas Templom – az Isten Szava és az Ő Törvénye, amely a Kezdetek Szeretetét és Teremtő Egymást-kiegészítését hirdeti az Evolúció lényegeként, az összes életáramlat képviselőinek Egységét, Együttműködését és Testvériségét pedig – az ő ideájának.

A Diadalmas Egyetemes Templom az az alap, amelyre építeni lehet az emberek közötti új kapcsolatokat a társadalomban, és megvalósítani minden lehetséges vallási felekezet, áramlat és irányzat hívőinek egyesítése ideáját életre keltve a számukra az Elsődleges Fényét az Egységes Örökké-létező Vallásnak -  az Igaz Szeretet Vallásának, a békétlenségtől, harcolástól és szenvedéstől mentesnek.

A Diadalmas Egyetemes Templom átfényezi a Megnyilvánult Világegyetemet az ő örök és kifürkészhetetlen ragyogásával, összehívva a Kozmosz összes Fényhordozó Erejét a konszolidációhoz, hogy ők az Úr Dicsősége egységes zászlaja alá álljanak a Szeretet Mindenség Hanturg démonikus Rendjének romboló jelenlététől megszabadítása érdekében.

A Sugár Uralkodói: Hilarion Pátriárka és Szófia Bölcs, Széparcú Dhjána Indra és Halamsa. Seraphim Octavian és Tűzlángoló Sefra Feirai. A 29. Sugár színe: vöröses arany málnás, rózsaszínes, zafir és ezüstös sugárzással. (Felix Mester, 2014.09.27.) A 29. Sugár Uralkodói még: Seraphim Octavian és Tűzlángoló Sefra Feirai. (Felix Mester, 2014.10.01.)

 2014.09.15-én, hétfőn

16-17 óráig

  A Szent Szellem 27. Aspektusa,

az Isteni Identitás Sugara

Az Isteni Identitás --- a saját lényi egyedi tevékenységben az 5. sz. Kép és Hasonlatosság Törvényének megvalósítása.

A Kép – az ideák, minőségek és állapotok összessége, amelyek a Szellem magját – az Én Vagyok Jelenléte Szikráját (monádot) formálják.

A Hasonlatosság – a Lélek aktivitása, amely a Nagy Egység által az Én Vagyok Szikrájába pecsételt ideák, minőségek és állapotok megnyilvánítására irányul. Krisztus Tudat! 

Az Identitás – a Kép és Hasonlatosság egyesítése a saját lényi tevékenység minden formájában, mind a belsőben, mind a külsőben. 

Az Isteni Identitás – a saját belső elsődleges szellemi természet megismerése és annak megnyilvánítása kifelé. Az Analógia vagy Kép és Hasonlatosság Törvénye.

A Létezés minden Pontjában az Isteni Gondolatnak (Kép) lehetősége van az ő Analógiái (Hasonlatosságai) sokaságát megalkotni és fejlődni bennük, azaz minden hely, esemény, lény rendelkezik a saját Prototípusával (Isteni Gondolat, amely az alapját képezi minden megnyilvánulásnak és annak Isteni Tervének), azonban nem minden Hasonlatosság rendelkezik a Prototípus (Isteni Terv) Legfelsőbb Belső természetével a Teremtő tudatában.

Ez azért van, mivel a bolygónk Hanturg Démonikus Rendjének a legerősebb hatása és irányítása alatt áll. Rendkívül sok a démonizált ember és minden egyes esetben körültekintést és óvatosságot kell megnyilvánítani ismeretlen emberekkel való kapcsolat során.  Felix Mester, 2014.09.11.

 2014.09.17-én, szerdán

 16-17 óráig

   A Szent Szellem 28. Aspektusa,

 az Örök Fiatalság Sugara

A Fiatalság --

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 37
Heti: 226
Havi: 2 372
Össz.: 62 525

Látogatottság növelés
Oldal: Mechkan Felix Extraszensz Mester
FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix - © 2008 - 2014 - fenyoldal.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: www..fenyoldal.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »