FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix

A Fény Hierarchia Információi

     141_tn1.jpg

      Mechkan Felix   

   Energiák Mestere

 

              Szeretettel köszöntelek a FényOldalon

      Kedves Látogató !

    

  ÚJ REKORD Budapest Lakóinál!!!

    Az involúciós egregorok hatása mára Budapesten 29% Dnyepropetrovszkban szintén 29%.

 Ezek a LEGJOBB mutatók egyikei A FÖLDÖN.

  Gratulálok!!!

  Moszkvában 71%, Berlinben 38%, Washingtonban 73%, New Yorkban pedig 49%.

  Felix Mester, 2016.01.31.

 MÉG KÉT HÉTIG

 gyógyító szeánszokat tartok

 naponta 17.00 órától 17.30-ig

 hétfő és szerda kivételével, amikor 16.00 órától a Sugarakra kerül sor.

  Felix Mester, 2016.02.01. 

 "A Karma és Visszaadás Törvényei vigyáznak az Igazságosságra a Mindenségben. Az egyik bünteti a halhatatlan élet alapjainak diszkvalifikálását, a másik pedig Áldást és új Perspektívákat hoz a Szépség és Harmónia növelésére a Világban. Amelyiket választja a Törvények közül, az megismerteti az igazságossággal. A következmények pedig, bárhogyan is nyilvánuljanak meg: büntetéssel vagy visszaadással, Igazságosak lesznek, mert nincs igazságosabb bíró, mint a Törvény!" 

  Felix Mester, 2016.01.23.

      Kérem Önöket

          nyilatkozzanak, jelezzék észrevételeiket, benyomásaikat a Fény Tér megteremtésével kapcsolatban Budapesten !

          Felix Mester, 2015.05.23.

   

  Erős Szeánszokat tartok. Igyekszem.

  Jól tudják-e a Magyarok az információkat a Holdról? Hamarosan lesznek a speciális Hold energiák. Tudják-e Önök, hogy a Holdon sok víz van, és hogy teljességgel benépesült földönkívüliekkel, akik hivatalosan megtiltották a Holdra repülést és, stb.

  Felix Mester, 2016.01.22.

   Minden nap (szombaton és vasárnap is)

  17 órakor (magyar idő szerint)

  gyógyító kezelést tartok

  Ukrajna és Magyarország számára.

    Felix Mester, 2016.01.19. 

        GRATULÁLOK Budapest minden lakójának a

           FÉNY TÉR

           megteremtéséhez az Önök városa felett!!!!

Most az involúciós egregorok hatása Budapest felett a legkisebb Budapest egész történetében!

Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor Budapest a Gonosz központja volt az egész Nyugati féltekén E.P. Blavatskaja szerint. A sötét erők hatása több mint 80% volt még a 91-95-ös években. Most pedig csak Dnyepropetrovszkban jobbak a mutatók.

   Budapestnek 31%, Dnyeprnek pedig 29%.

          Ezek a legjobb mutatók az egész VILÁGON!

Szerdán pedig az Idő Sugara, a 24. lesz. A Program a Fény Tér megteremtésére befejeződött. A továbbiakban a Szellemi és fizikai egészséggel foglalkozunk. Felix Mester, 2015.05.19.

       

    REZONÁTOROK

       1-12. Sugárhoz: Sugaranként oldalt a Menűben

     13-133. Sugárhoz: oldalt a Menűben

      TOVÁBBI PROGRAMOK !

 2016.02.08. hétfő

     16-17 óráig

    a 76. SUGÁR

      a Szent Szellem 67. Aspektusa,

      az Isteni Odaadás Sugara

A Sugár színe smaragdos-arany, zafír és bíbor sugárzással

Az Isteni Odaadás a Lélek (individuum) intenzív munkálkodása által válik hitelessé, amikor a saját tevékenységében (létezésében) tanulja az Evolúció Törvényeinek szigorú betartását, az Isteni Rend őrzését és a Harmónia sokszorozását az Isteni Világban. Felix Mester, 2016.02.06.

  2016.02.10. szerda

      16-17 óráig

     a 77. SUGÁR

       a Szent Szellem 77. Aspektusa,

      a Megfelelőség Sugara

a Sugár színe zafíros-lila, rózsaszín sugárzással.

A Megfelelőség lényege – a Hierarchia Kozmikus Törvénye felismerésében: a Tudat kevésbé szervezett evolúciós struktúrájának alárendelődése a jobban szervezettnek a saját egyéni fejlődésben a Kozmikus Világegyetem és Létezés minden Oktávjában.                      Felix Mester, 2016.02.06.

  76._sugar.jpg

 77._sugar.jpg

2016.02.01. hétfő

    16-17 óráig

    a 100. SUGÁR

      a Szent Szellem 100. Aspektusa,

      az Isteni Teremtés (Teremtés, Alkotás, Realizálás) Sugara

Ez a Sugár a Legfelsőbb Szertartás Mágia és Szellemi Alkímia Aspektusa.

Ő jogot és lehetőséget biztosít a Mindenség minden halhatatlan lénye számára realitásba alkotni a formákat és állapotokat és átszellemíteni azokat a saját belső Fénnyel.

Impulzust adni nekik a fejlődéshez és evolúcionáláshoz. Ezért felelős a Quan Yin, Szahaszrara és Központi csakra.

Felix Mester, 2016.01.29.

 2016.02.03. szerda

    16-17 óráig

    a 101. SUGÁR

      a Szent Szellem 101. Aspektusa,

      az Isteni Igazság Sugara

A Sugár színe: smaragdos-arany, lila és zafír sugárzással.

Az Isteni Igazság része a Halhatatlan Isteni VALÓSÁGNAK.

Minden ember őt a felhalmozott tapasztalatának megfelelően látja vagy észleli.

Az Igazság végleges értelmezése csak akkor történik, amikor az ember felhalmozza a Szeretet minőségeit mint Mindent-elfogadás és Tökéletes Megértés.

Ennél nem szabad összehasonlítani, értékelni és ítélkezni más lények tevékenységéről. Ez segít elkerülni az illúziókat.

A szellemi látása, felismerése és elfogadása a létezés saját evolúciós pontjának az „itt és most” pillanatában, az első lépcsőfok a megvilágosodás és a saját tudat átformálásának útján.

Jelen pillanatban az evolúciós igazság az, hogy „az 5. planetáris faj minden embere rosszabb, mint ő azt magáról gondolja, és jobb, mint amit róla mások gondolnak.” Felix Mester, 2016.01.29.

 2016.01.27. szerda

   16-17 óráig

    a 98. SUGÁR

      a Szent Szellem 98. Aspektusa,

      az Isteni Perspektíva Sugara

  a Sugár színe: indigó-lila-rózsaszín türkiz (kék) sugárzással

  Felix Mester, 2016.01.25.

   A 98. Sugár, az Isteni Perspektíva Sugara ereje lehetővé teszi a Megnyilvánult Mindenség minden lénye számára elérni az Istenség-realizáció, az öntökéletesítés és megvilágosodás csúcspontját elérni, ha minden evolúciós életáramlat képviselőivel a Szeretet és a Kezdetek Teremtő Kölcsönös Kiegészítése, az Egység, Együttműködés és Testvériség útját követik. Ludovik Arkangyal.

  Felix Mester, 2016.01.26.

   2016.01.23. és 24., szombat és vasárnap 17 órától

  gyógyító kezelés minden csakra megtisztításával és aktivizálásával

  2016.01.25. hétfő

    16-17 óráig

  ÚJRA

    a 63. SUGÁR

      a Szent Szellem 63. Aspektusa,

      az Isteni Igazságosság Sugara

  Felix Mester, 2016.01.23.

   2016.01.18. hétfő

    16-17 óráig

    gyógyító szeánsz

  2016.01.20. szerda

    16-17 óráig

    gyógyító szeánsz

      Felix Mester, 2016.01.17.    

     2016.01.11. hétfő

      16-17 óráig

     a 133. SUGÁR

         a Szent Szellem 133. Aspektusa,

         az Igazságszolgáltatás Sugara

A Sugár színe rubinos-arany, zafír sugárzással. 

Az Igazságszolgáltatás Törvénye kimondja: "Feleltetni elsősorban egyedül önmagunkat kell.

Magunkon kívül szükséges megerősíteni az Igaz Szeretet, Jóakarat és Mindent-befogadás Fényét."

Óvatosan viszonyuljanak minden törekvéshez az Igazságot szolgálni.

És míg az a Tisztaságában és Tisztességességében életre kelti az ember belsőjét, bocsássák meg az összes elkövetett hibájukat!

A Haladó tudata állapotát ne az elkövetett hibák szerint ítéljék meg, hanem a Szolgálatban megtettek gyümölcsei szerint.

Mert amilyen ítélettel ítél, olyannal mérik az Ön összes tettét, a Földön elkövetetteket. Mindenható Úr (Lucifer Arkangyal)

Felix Mester, 2016.01.06. 

2016.01.13. szerda

    16-17 óráig

     a 63. SUGÁR

     a Szent Szellem 63. Aspektusa,

     az Isteni Igazságosság Sugara

A Sugár színe feketés-kék, ezüstös sugárzással.

Jelenleg a Bolygónk különböző szféráiban a frekvencia rendszer változása zajlik. Azaz emelkedik a tér rezgésének frekvenciája. Ez szükséges az 5. planetáris faj 6-dikba átmenetéhez. Sok a pusztító folyamat és hatni rájuk lehetetlen. Szükséges megváltoztatni az emberek tudatát. Ránevelni őket nemcsak egyszerűen imákat olvasni, hanem lehívni is a Szent Szellem ENERGIÁIT és anulmányozni a Törvényeket a gyakorlatban alkalmazva azokat. A gondolkodásnak jelképessé kell válnia.

Meg kell tanulniuk a kívánságaik végeredményét elképzelni. Ez már a VIZUALIZÁCIÓ az életben.

A 63. Sugár legfontosabb rendeltetése az emberek Egyéni fejlődési terve teljesítésének elősegítése.

A Felemelkedéshez és a saját misszió teljesítéséhez a Földön ez a legfontosabb. A Sugár Véd és segít az embereknek.

   Felix Mester, 2016.01.07.

    2016.01.04. hétfő

      16-17 óráig

     a 132. SUGÁR

         a Szent Szellem 132. Aspektusa,

        a Törvény és Jogrend Sugara

     A Sugár színe bíborvörös, piros, arany sugárzással.

  A Kozmosz, démonok által nem torzított, Törvényeinek teljesítése csak a Mindenség jogterén belül lehetséges. A Lét Formáját, amely a Törvények torzítás nélküli teljesítésén alapul, Isteni Rendnek hívják. A Jogrend magában foglalja a Törvények lelkiismeretes Szolgálatának általános példáját.

 

    Tudás – a Kozmikus Törvények megértése! A Bölcsesség – azok alkalmazása az összes Isteni-Lehetőséget és Isteni-Perspektívát magába foglaló Jogrend támogatása és tökéletesítése céljából.         Felix Mester, 2016.01.01.

   2016.01.06. szerda

    16-17 óráig

     a 84. SUGÁR

     a Szent Szellem 84. Aspektusa,

      a Visszaadás Sugara

        Felix Mester, 2016.01.01.

       A Sugár színe rubinos-zafír, rózsaszínű és arany sugárzással.

     Ez a Sugár a Karma Törvényével együtt működik.

     A Karma Törvénye bünteti az embereket és visszatéríti a következményt az energia diszkvalifikálása okához, a Visszaadás Törvénye pedig jutalmazza az embereket a Kozmosz Törvényeinek betartásáért!

     A Visszaadás Törvénye

    "Minden ok a Következmények sorozatát (cél vagy sokaság) szüli, vagy az Események (pozitív vagy negatív) láncolatát. Ez meghatározza a Sorsot, ami az Energia Spirálban fejlődése, amely a Mindenség minden Lénye számára meghatározza a Tudat Jelenlétét és ezen Tudat fejlődését a Létezésben."

    A Törvény Torzulása: ----- gondolat arról, hogy a Következmény, amely az ok által született, --- visszafordíthatatlan folyamat!?  Azonban a Lét minden pontján a megtestesült Következmény a további fejlődés Okát képezi. Ez az Én Vagyok Egyetemes Tudat fejlődésének lényege.

    Minden embernek meg kell, hogy legyen a perspektívája Istenné válni.

    Felix Mester, 2016.01.03.

     2015.12.28. hétfő

         16-17 óráig

          Hétfőtől, 2015.12.28-ától ÚJ Programot kezdünk !

     „A Szellemi-Alkímiai program, amely az ember tudatában a Kozmikus Törvények állandóságának (kötelezőségének) felismerése és a Felsőbb Akaratnak alárendelt élet iránti törekvés Mágnes megformálására irányul.”

     A program az 1., 75., 132., 84., 133., 63. Sugarakkal kapcsolatos információkat és munkálatokat foglalja magába.

      2015.12.28-án a Szent Szellem 1. Aspektusa, a Hit, Erő, Akarat Hatalom Sugara lesz.

      A Sugár színe kék, ezüstös sugárzással.

        Felix Mester, 2015.12.23.

     2015.12.30. szerda

     16-17 óráig

      a 75. Sugár

     a Szent Szellem 75. Aspektusa,

     a Jóakarat és Isteni kegyelem Sugara

Ez új Sugár és csak most döntöttek úgy a Megnyilvánult Mindenség Karmikus Tanácsában, hogy adják az embereknek.

A JÓAKARAT – az Isteni Fény minősége, amely képes előhívni az Érzékelés Szférája formálódásának folyamatát, amely a Lény belső pozitív tapasztalataiból fog állni, amelyek az Isteni-Megnyilvánulás Tapasztalatát képviselik a Feltétel Nélküli Szeretet Aspektusában.

(Az emóciók helyett, amelyeket a démonok használnak…)

Legyen jóakaratú az igaz és igaztalan, a beteg és egészséges, a haladó és tévelygő iránt, mert bennük a Benső Fény a Teremtő Fényéből van jelen.

Megélve a belső Jót irántuk, mindeközben senkit nem elutasítva, Ön erővé válik, nem megosztóvá, hanem az Ő minden teremtményét a Szeretet Kristályával Egységes Monolittá egyesítővé.

Legyen jóakaratú az Evolúció Törvényeivel, mert tettre Vezetés lévén feltárják a feltételeit annak, hogyan váljék Istenemberré és szerezze meg a Tudata fejlődési Perspektíváját az Örökkévalóságba és Végtelenségbe.

A Sugár Színe: bibor-arany, smaragd és zafír sugárzással.

Az ISTENI KEGYELEM TÖRVÉNYE      

"Minden ráfordított szellemi energia 1000-szeres mértékben visszatérülhet a Végtelenség Forrásából, egyenes arányban az egyén szándéka tisztaságával és fordított arányban az ő személyes érdekeltségével az alkotott tevékenység végső eredményében."

 Felix Mester, 2015.12.26.

           Kérem a Magyarokat, írjanak érzékeléseikről !

         Felix Mester, 2015.10.20.

                 Visszajelzés a 2015.10.19-i szeánszról:

         "A mai szeánsz nagyon erőteljes volt, este 7 múlt és még mindig bizsereg mindkét tenyerem. Könnyed és nyugodt vagyok, békesség tölt el. Remélem minden résztvevő hasonló emelkedett állapotba került.
Köszönöm, hogy részese lehetek a folyamatnak.
Félix mester egy régi tanítványa vagyok.
Csodás estét. Üdvözlettel" P.K., 2015.10.19.

               Kedves Honlap-program Résztvevők !

Meg kellene próbálnia aktivizálni a FényPontját és szinkronizálni őt az enyémmel! Ezt meg kell tennie a honlapunk minden résztvevőjének! Összekapcsolni a FényPontokat! Akkor mi istenivé tesszük a bolygót! Kérem Önöket, Naponta MINDENKI aktivizálja a FényPontját! Kapcsolja össze az enyémmel. MI LEGYŐZZÜK AZ ÁRNYÉKOT!!!  Dolgozzanak a Mesterrel!

  Rendkívüli módon szükséges a FP közös összekapcsolása.

A FP állandó aktivizálása nélkül nem vagyunk képesek állandó kapcsolatot tartani a Tanítóinkkal és ROKONAINKKAL!

 Felix Mester, 2015.04.10-11. 

    Budapest Mutatói a legjobbak Európában és gyakorlatilag megegyeznek Dnyepropetrovszkkal. Amihez gratulálok!

       Felix Mester 2015.04.09.

           F E L H Í V Á S   A   MAGYAROKHOZ

          Van Önöknél három legerősebb Laoli. Magyarország Őrzői. Ezek Magyar (Magyarország), Budaj (Buda) és Badjamon (Pest). Küldjék nekik a szeretetüket, a FényPonton keresztül. Felix Mester (2015.03.04.)

       HA A MAGYAROK NEM AKARJÁK, AKKOR AZ ISTEN SE TUD SEGÍTENI NEKIK. 

        Felix Mester, 2015.01.12._2.

    Kérem, jelezze a fenyoldal@gmail.com e-mail címen, aki részt vesz a Fény Tér megteremtésében Budapest felett. Fontos tudni a résztvevők számát.

         Felix Mester, 2015.01.12._1.

           Tisztelt Kollégák!

         Kérem Önöket, adjanak a honlapra információt a honlap munkájáról. Milyen érzeteket tapasztalnak? Javult-e az Önök egészsége? Látják-e az energiákat? Érzékelik-e a csakrákat? Hogyan szükséges javítani a munkát az energiákkal, hogy javuljon az energiák érzékelésének minősége. A válaszok megjelennek a honlapon az Önök kezdőbetűivel, de az érkezés dátumával. (fenyoldal@gmail.com) Ezt feltétlenül meg kell tenni. Előre is köszönöm.

          Felix Mester, 2014.12.01.

         A FÉNY Hierarchia

Kéri Önöket, kommunikáljanak közvetlenül. Senkinek nem kellenek az ÖNÖK imái. MI KELL?

A cím nélküli imák nem működnek!

Csak a csakrák működnek.

ÉRTSÉK MEG MAGYAROK, CSAK A CSAKRÁKON KERESZTÜL TUDNAK MÁS CIVILIZÁCIÓKKAL KOMMUNIKÁLNI. IGEN VELEM IS. Lehet interen is, ne lustálkodjanak és ne féljenek. Felix Mester, 2014.12.18.

  INFORMÁCIÓ

A 45. Sugárra még sor kerül, azután pedig ismétlés. Az első három Sugár, az 5. és a 24. Ezután megkezdjük megalkotni a Fény Térséget Budapest felett ! Felix Mester, 2014.11.27.

    Gyakorlati tanácsok

      a meditációhoz a Szent Szellem Aspektusaival!

Ima és Áldás; 

Vegyen három mély lélegzetet;

Aktivizálja a FényPontot és állítsa be az ő melegségét és verését vagy az én FP-mal vagy valaki mással. Lehet, például NAGYEZSDA Szamojlenkóval. Akkor Önhöz fehér galamb érkezik.

  1. Képzelje maga elé a rezonátort, amelynek színe és sugárzása azé a Sugáré, amelyet Ön a szeánsz ideje alatt fogad. Elképzelheti a Hősök terén lévő Gábriel Arkangyal oszlopot. Rajta keresztül érkeznek Budapestre az energiák.
  2. Gondolatban lépjen be a rezonátorba és egy idő múlva lépjen ki. És így sokszor.
  3. Megtörténik az Ön aurájának, összes csakrájának és kauzális testének minőségi javulása, amely szükséges.
  4. Otthagytam az első 12 Sugár képeit. Próbálják megszerezni azokat. A többi Sugarat idővel megküldöm.

Ezt az információt tegnap kaptam a 43. Sugárral való munka során. Omega Anya nagyon jól viszonyult hozzánk. Volt nagyon sok virág és ezt a metodikát adta. Felix Mester, 2014.11.25.

   Szeretném megjegyezni,

hogy bármely szeánszom végződése után a Sugarak energiái még 2-3 órán át áramlanak a Földre. Ezért az elkésők mindig be tudnak kapcsolódni.

Fontos aktivizálni a FP és hittel végigolvasni az ima-párt. A Sugarak energiáinak sugárzása az egész bolygóra történik, ezért fogadni mindenütt lehet a Földön az időzónák figyelembevételével. A fő a FP aktiválása és az imák. Felix Mester, 2014.11.05.

  IMÁK

A szeánsz kezdete előtt ajánlott egy ima-párt elmondani:

Ima a munkához a Szent Szellem Magasabb Aspektusaival a Végtelenség tér-idő kontinuuma – 3-dik és 4-dik dimenziós valóságaiban. Ezek az imák speciálisan a Sugár energiák fogadására szólnak. Fontosak és hatékonyak. Megkönnyítik az energiák fogadását.

Urunk, áldd meg!

Adj lehetőséget és küldd le az én igaz és rejtett lényegem tudat-mezőibe, az ő Végtelenségben Jelenléte minden testébe a (megnevezés, pl. Újjászületés és a többi) Sugara energiáját, a Szent Szellem … (például 67.) Aspektusának megfelelőt.

Teljesüljön a Te Akaratod az én halhatatlan egyéniségem Én Vagyok Krisztus Szent Lángjában!

Áramoljon a (Sugár megnevezése) isteni energiája a világba a Krisztustudat kelyhén át, megtöltve azt a legfinomabb kisugárzásokkal, a legmegvilágosodottabb állapotokkal és minőségekkel, megerősítve a létezés minden szférájában és a Végtelenségben az élet minden áramlatában a Szeretet Boldogságát, a Harmónia Fényét, a Nagy Törvény Irgalmát és Igazságosságát. Ámen. Teljesül.

Imádságos kérés a munka megáldására a Szent Szellem Sugaraival, a végtelenség Szellemi Szívéből a bolygónkra leküldöttekkel.

Urunk, Mindenség Egységes Fénye!

Áldj meg a Te Jelenléteddel minden gondolatot és a szellem szándékát, hogy a Sík megtestesült Sugarai itt a lényeg szívén keresztül nyilvánuljanak meg.

Ó, Urunk, köszönöm Néked a Békét, a Fényt, a Fény ihletét, azt, hogy a Te Sugaradat fogadom és szent energiákban e bolygónak adom.

Ámen és Halleluja. Dicsőség Néked!

Felix Mester, 2014.10.31.

Перед началом сеанса рекомендуют прочитать пару молитв: 

Молитва для работы с Высшими Аспектами Святого Духа в реальностях 3-го и 4-го измерения пространственно - временного континиума Беспредельности.  

Это молитвы специально предназначенные для приема Лучевых энергий. Они важны и эффективны. Это облегчит приём энергий.

Господи, благослови!

Даруй возможность и ниспошли в поля-сознания моей истинной и сокровенной сути, во все тела ее Присутствия в Беспредельности энергию Луча (название, например Возрождения и др. ) соотвечающего....( например 67-му ) Аспекту Святого Духа. Да исполнится Воля Твоя в Священном Пламени Я Есмь Христа моей бессмертной индивидуальности! Да изольётся божественная энергия.....( название Луча........)  в мир через Чашу Христососознания, наполняя его эманациями  наитончайшими, состояниями и качествами самыми просветлёнными, утверждая во всех сферах бытия и во всех потоках жизни в Беспредельности Блаженство Любви, Свет Гармонии, Милосердие и Справедливость Великого Закона. Аминь Исполниться.                              

Молитвенная просьба о благословении для работы с Лучами Святого Духа, ниспосылаемыми из Духовного Сердца беспредельности для нашей планеты.

Господи, Единый Свет Вселенной! Благослови Присутствием своим мысль каждую и духа намеренье, даб Плана воплощённые Лучи здесь проявились через сердца сути. О, Господи, Тебя благодарю за Мир, за Свет, за вдохновенье Света, за то, что Луч Твой принимаю и дарю в энергиях святых сией планете. Аминь и Аллилуйя. Слава вам!   

  TOVÁBBI PROGRAMOK !

     Az ukránok azt mondják, hogy a szeánsz nagyon erős volt! Önöknél milyen volt? (fenyoldal@gmail.com)

    Felix Mester, 2015.08.20.

     2015.12.21-én hétfőn

         16-17 óráig

            a Szent Szellem 96. Aspektusa,

          az Intuíció Sugara,

      a Sugár színe indigó-ezüst, arany sugárzással.

        2015.12.23-án szerdán

        16-17 óráig

           a Szent Szellem 97. Aspektusa,

         az Isteni Lehetőség Sugara,

      a Sugár színe lilás-arany, smaragd sugárzással.

      Felix Mester, 2015.12.18.

      2015.12.07-én hétfőn

         16-17 óráig

            a 92. Sugár,

          a Feltétel Nélküli Megbocsátás Sugara,

  a Sugár színe smaragdos-ezüst, rózsaszín sugárzással. Nagyon fntos Sugár, mivel lehetővé teszi a Karma mélyebb rétegeinek megtisztítását.

    2015.12.09-én szerdán

          16-17 óráig

             a 94. Sugár,

          a Gravitáció Sugara,

   a Sugár színe kristály-fehér, arany sugárzással. A 94. Sugár sok fontos Sugár alapját képezi, például a Siker és Szerencse, Bőség és Virágzás és egyéb Sugarakét.

        Felix Mester, 2015.12.06.

        2015.11.30-án hétfőn

            16-17 óráig

              a 90. Sugár,

           az Együttérzés Sugara,

        a Sugár színe arany-lila, rózsaszín sugárzással.

         2015.12.02-án szerdán

          16-17 óráig

            a 91. Sugár,

           az Empátia Sugara,

        a Sugár színe smaragdos-arany, zafír, rózsaszín és ezüst.

       A rezonátorok a menüben

        Felix Mester, 2015.11.26.

        A programokba Mindenki az általa választott helyen kapcsolódhat be.

         Kényelmes helyzetben leülünk (vagy lefekszünk), lábak egymás mellett, kezek felfelé néző tenyérrel. A kezek és lábak ne legyenek keresztezve. Szemet becsukjuk. AKTIVIZÁLJUK A FÉNYPONTUNKAT (Fénypont aktivizálása menűpont). És ellazult (meditatív) állapotban semmit nem teszünk, a gondolatainkat is kizárjuk. Átengedjük magunkat a távolság nélkül áramló energiáknak.

          2015.11.23-án hétfőn

             16-17 óráig

            ÚJRA

             a 88. Sugár,

          a jó szándék és jó cselekedet Sugara,

         a Sugár színe ezüstös-arany, zafír, rózsaszín és smaragd sugárzással.

           2015.11.24-én szerdán

          16-17 óráig

            a 89. Sugár,

          az Isteni Álom Sugara,

         a Sugár színe halványkék, arany sugárzással.

         Az Ön álma valóra válik akkor, ha az az Ön evolúcióját segíti.

         Felix Mester, 2015.11.19.

            2015.11.16-án hétfőn

            16-17 óráig

            a Szent Szellem 87. Aspektusa,

         a Jelképes Gondolkodás Sugara,

         a Sugár Színe lilás-rózsaszínű, zafír sugárzással.

          2015.11.18-án szerdán

            16-17 óráig

            a 88. Sugár,

          a jó szándék és jó cselekedet Sugara,

         a Sugár színe ezüstös-arany, zafír, rózsaszín és smaragd   sugárzással.

           Felix Mester, 2015.11.11.

          2015.11.09-én hétfőn

            16-17 óráig

           Gyógyító Szeánsz

         2015.11.11-én szerdán

             16-17 óráig

            Gyógyító Szeánsz

           Felix Mester, 2015.11.07.

          2015.11.02-án hétfőn

          16-17 óráig

           Gyógyító Szeánsz

         2015.11.04-én szerdán

           16-17 óráig

            Gyógyító Szeánsz

         Felix Mester, 2015.11.02.

          2015.10.26-án hétfőn

           16-17 óráig

           Gyógyító Szeánsz

         Felix Mester, 2015.10.25.

             2015.10.19-én hétfőn

         16-17 óráig

           Gyógyító Szeánsz

          2015.10.21-én szerdán

          16-17 óráig

           Gyógyító Szeánsz

         Felix Mester, 2015.10.18.

          2015.10.12-én hétfőn

          16-17 óráig

         a Szent Szellem 84. Aspektusa,

          a Visszaadás Sugara

         A Sugár színe rubin-zafír rózsaszín és arany sugárzással.

        2015.10.14-én szerdán

         16-17 óráig

          a Szent Szellem 85. Aspektusa,

         a Bűvölet Sugara

         A Sugár színe ezüstös lila rózsaszín és zafír sugárzással.

         Felix Mester, 2015.10.11.

         2015.10.05-én hétfőn

          16-17 óráig

          a Szent Szellem 84. Aspektusa,

         a Visszaadás Sugara

         A Sugár színe rubin-zafír rózsaszín és arany sugárzással.

        2015.10.07-én szerdán

          16-17 óráig

           a Szent Szellem 85. Aspektusa,

          a Bűvölet Sugara

        A Sugár színe ezüstös lila rózsaszín és zafír sugárzással.

        Felix Mester, 2015.10.04.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 56
Heti: 474
Havi: 1 178
Össz.: 94 980

Látogatottság növelés
Oldal: Mechkan Felix Energiák Mestere
FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix - © 2008 - 2016 - fenyoldal.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kozmikus törvények - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »