FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix

A FÉNY Hierarchia Információi

  e-mail: fenyoldal@gmail.com


   913607973_m.jpg

     ☼ ☼ ☼

    A 7-12. Sugár, az ő Isteni tulajdonságaikkal:

  7. SUGÁR Energia

         a  Szabadság és Transzmutáció sugara

SZELLEMI SZABADSÁG adatott az embernek a kezdetektől, hogy ki tudja árasztani az ő Fényét átszellemítve és istenivé téve az ő Fényével a környező Világot és Isten minden teremtményét!

Minden isteni születésű ember (vannak a Földön lélektelen nem isteni születésűek is) szabad a különböző viselkedési modellek kiválasztásában, amennyire azok megfelelnek az evolúciós fejlődés Egyéni Tervének, amely a Lélek INKARNÁCIÓJÁNAK (MEGTESTESÜLÉSÉNEK A FÖLDÖN) fő okát képezi.

Ha a viselkedés Modelljei nem felelnek meg az Egyéni Tervnek, akkor karmikus büntetések következnek.

A 7. sugár lehetővé teszi transzmutálni a negatív karmikus programokat és lényegesen segíteni az ember és az ő Lelke evolúcióját !

       (Felix Mester, 2013.12.26.)

 ☼ ☼ ☼

    8. SUGÁR Energia

         az Alkotás és Teremtés Sugara

        (Felix Mester, 2013.12.29.)

   Küldöm Síva Uralkodó kommentárjait a 8. Sugárhoz: "

A Mindenség mentális! Ez azt jelenti, hogy ő a Mindenteremtő Én Vagyok Gondolata által született és olyan tér, amelyben jogot kaptak a saját fejlődésre a Gondolat-Lények, akik képesek Teremteni a Teremtő képére és hasonlatosságára. Az Ember, aki isteni valósággal rendelkezik, szintén Gondolat-Lény. Ő a Teremtő Tudatában létrehozott, ezért pedig képes a gondolati teremtésre.    

  1. A Gondolat mindig elsődleges, mivel vele kezdődik minden isteni valóságú lény aktivitása. A Gondolat mozgató erővé válik, amely a Lény Tudatát formálja.  A Tudat magába rögzíti (tükrözi) a Lény élettevékenysége összes eredményét, az ő összes tapasztalatát. Attól, hogy milyen ez a tapasztalat, függ az élet minősége is. A Tudat, amely a gondolatra reagált, meghatározza a Lény további sorsát. Minél fényhozóbb gondolatok élnek a Lény tudatában, annál kedvezőbb az ő sorsa. A SORS az a Gondolat teremtménye. Ez azt jelenti – a Gondolat-teremtés Minősége az az erő, amely az ő Tudata evolúciójára készteti a Lényt !
  1. Az ember tudatában nincs semmi, ami nem az ő gondolata által diktált lenne. A Gondolat a Tudat megalkotója, az ő előképe. A Tudat viszont hat az emberi lény létére, késztetve őt változni a szükséges irányba. A lét állapota szerint meg lehet határozni a gondolkodás minőségét is. A negatív gondolat képes megmérgezni az egész emberi létezést, őt magát, sőt azt a teret is, amelyben él. Amikor az ember panaszkodik az ő nem kedvező sorsára, amikor a térben, ahol ő él betegségek, problémák és szerencsétlenségek vannak, nem kell a magán kívüli történésekben keresni az okokat. Szükséges a saját figyelmét a gondolatok állapotára fordítani, amelyek az ő tudatában születnek. HA A GONDOLAT FÖLDIESÜLT, a létezés anyagi feltételeitől függőnek bizonyult, akkor neki (=a gondolatnak) nincs meg az evolúciós perspektívája. Tehát ő szenvedésre ítéltetett, amíg csak az ő általa teremtett LÉTEZÉS meg nem semmisül."

Síva Uralkodó ezen kommentárjai nagyon és nagyon fontosak hiszen világosan meg kell érteni, hogy csak a TUDAT határozza meg a LÉTEZÉST, mivel a TUDAT elsődleges, a LÉTEZÉS pedig másodlagos. És ez az IGAZSÁG! A Létezés és Tudat korrekcióját a Karma Uralkodói végzik maga az ember és az ő Lelke érdekében.

☼ ☼ ☼

 9. Sugár

  Az Egység, Testvériség, Együttműködés Sugara,

 az Akitra Csakra, a Sugár színe: indigó-smaragd

Információ a 9. Sugárról:

"Az evolúció eszméje – az angyalok, emberek és elementálok életáramlatai képviselőinek egysége, együttműködése és testvérisége, amelynek eredményeként az összes életáramlat képviselőinek integrációja a legfelsőbb tudat élő áramlatává válik, amelynek neve – ISTEN”

Szükséges tudni, hogy az elementálok a – FORMA életáramlatot képviselik, az angyalok – az ENERGIÁT, az emberek pedig a – GONDOLATI TEREMTÉS életáramlatot.                             

A 9. Sugár Isteni minőségei (A Szent Szellem 9. Aspektusa) lehetővé teszik minden isteni valóságú lénynek, amelyik a Szeretet Mindenségben megtestesült, átmenni a fejlődése vezeklő síkjáról (Karma ledolgozása) az evolúciós sík teljesítéséhez.

Ennek alapja a Szeretet és a Két Kezdet teremtő kölcsönös kiegészítése Törvénye.

A saját Belső Fény bővítése és a Kauzális test fénygyűrűinek erősítése a Földi (Planetáris Hierarchia) és Csillag Világok Szférái Tanítóival együttműködés révén az Isteni élet minden fajtája, formája és állapota Egysége, Testvérisége és Felvirágzása nevében.

 (Felix Mester, 2014.01.30.)

 ☼ ☼ ☼

10. Sugár

Аbishna csakra, színe aranyos-vörös

Isteni minőségei a Győzelem és Dicsőség

Ennek a Sugárnak az energiáját a gőg és hiúság démonok blokkolják

Amint látják a Sugár nagyon fontos, mivel az Abishna csakra közepén található a TÍMUSZ, az immunrendszer vezérlő központja.

(Felix Mester, 2014.03.08.)

  10. Sugár

A 10. Sugárról. A Sugarat az Abishna csakrán keresztül a gőg és hiúság démonok diszkvalifikálják,  amelyekkel megküzdeni nagyon nehéz.

A 10. Sugár introvertált minőségei pozitívak, lehetővé teszik az isteni eredetű személyiség számára az ő minden teste átalakítását: a mentál, asztrál, éter és fizikai testét az Isteni Akarat ideális vezetőjévé!

Ez lehetővé teszi a Léleknek az Isteni fejlődés egyéni tervének teljesítését.

A 10. Sugár extrovertált minőségei az Isteni-győzelem és Isteni-dicsőség lehetővé teszik az ő kisugárzásával a külső térbe az átalakulás, megvilágosodás, újjáéledés forrásává válni minden Isteni eredetű teremtmény: az emberek, angyalok és elementálok számára.

(Felix Mester, 2014.03.18.)

11. Sugár

A 11. Sugár a Zebo csakrát aktivizálja. Ő a fej felső részén található.

A Zebo csakra a DAM CI mantrával aktivizálódik és az ALIF LAM MIM SZAT mantrával helyreállítódik (olvassa 5-ször magában).

A 11. Sugár az Isteni Felismerés és Isteni Valóság minőségeket fejleszti. A Sugár színe smaragdos-arany.

Az ISTENI VALÓSÁG a személyiség összes csakrája rezgésének frekvenciája által határozódik meg és jellemző úgy az emberekre, mint az angyalokra és elementálokra is.

Minél magasabb a világ érzékelési felismerésének és azonosításának tartománya a szellemi anyag finomabb rétegei frekvencia tartományainak érzékelése szintjéig, annál magasabb az ember LÉTE felismerésének pontja és annál magasabb az ő ISTENI FELISMERÉSE és Isteni Valósága szintje!

Az ISTENI LÁTÁS – ez az egyedi lélek képessége az Örök Igazság Fényét észlelni, majd a Megnyilvánult Világegyetem és Létezés Valóságát formáló szüntelen SZERETETÉT.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 63
Tegnapi: 94
Heti: 157
Havi: 1 906
Össz.: 174 968

Látogatottság növelés
Oldal: Sugarak 7-11.
FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix - © 2008 - 2019 - fenyoldal.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 9. sugár - Vatera.hu