FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix

A FÉNY Hierarchia Információi

 e-mail: fenyoldal@gmail.com


  Néhány információt adok a Honlapra a saját szavaimmal, azaz egyszerűsített formában

  A TÖRVÉNYEKRŐL

A Teremtő Törvényei ÉLŐ lények, akik az Isteni Tökéletesedés saját Egyéni Tervei szerint fejlődnek. Annyi testük van, amennyi létezik a teljes Mindenségben létezés Síkjai vagy Szintjei Világegyetemében és Létezésében.

Ha a Törvény testeinek valamelyikében diszkvalifikált energiák jelennek meg, akkor a Törvény önállóan és tudatosan törekszik azokat helyreállítani.

Ily módon az egész Mindenségben támogatott az Első Isteni Ideák Isteni Rendje és Tisztasága.

Ezért minden embernek két perspektívája van:

  1. Kidobásra kerülni a kozmikus szemétbe (számítógépben a kuka) az evolúciós alkalmatlansága, képtelensége miatt a Kozmikus Törvények szerint élni – a Kozmosz ez a szervezett Szellem.
  2. Lehetőségre szert tenni az Isteni-hasonlatosság Lépcsőjén Evolúciós Felmenetelre a saját élet a Tudat Evolúciója Törvényeinek alárendelése eredményeként.

Ehhez az emberek segítséget kapnak sok Fény Hierarchia részéről.

 Felix Mester, 2016.02.09.

 A KOZMIKUS TÖRVÉNYEK

 megfogalmazását adom

 Ezek különleges Törvények, de mégis különböznek a földi törvények fogalmaitól

Törvény – ez a Kozmoszban objektíve létező állandóság (axióma, entitás), amely valamely Isteni Jelenség aktivitásának folyamán képződött. Az ő összeköttetése és kapcsolata a környező világgal.                                                                   

Általánosan kötelező viselkedési szabály minden, a Teremtő által alkotott, isteni realitású életforma számára.

  1. A Teremtő által kialakított és leküldött az ő összes teremtménye általi teljesítésre.
  1. Útmutatás a tevékenységben, amely lehetővé teszi az isteni realitású életformáknak az őket Teremtővel Azonosság elérését.
  1. A Törvény – a garancia az Isteni-hasonlóság elérésére abban az esetben, ha az isteni realitású életforma elkezd tevékenykedni az Isteni Akarattal megegyezően. Ebből következik, hogy a Mindenségben nem létezik elméletileg semmi halott, tudat nélküli, irányítás nélküli a legkisebb részecskétől a Galaxisokig. Az emberek minden tevékenységét a Törvény mércéjével mérik. Ezért különbözőek az emberi sorsok, mivel különbözőek a törvényesség szerint értékelt tevékenységeik:  "Amit vetsz, azt aratod", "Amilyen vagy a többiekhez, a többiek is olyanok hozzád", "Mindenért fizetni kell" és így tovább. 

    Felix Mester, 2016.02.09.

 

"A Karma és Visszaadás Törvényei vigyáznak az Igazságosságra a Mindenségben. Az egyik bünteti a halhatatlan élet alapjainak diszkvalifikálását, a másik pedig Áldást és új Perspektívákat hoz a Szépség és Harmónia növelésére a Világban. Amelyiket választja a Törvények közül, az megismerteti az igazságossággal. A következmények pedig, bárhogyan is nyilvánuljanak meg: büntetéssel vagy visszaadással, Igazságosak lesznek, mert nincs igazságosabb bíró, mint a Törvény!"    Felix Mester, 2016.01.23.

 Az Etalon Törvénye

"Minden, a Mindenségben fejlődő lény nem rendelkezik a fejlődés új lépcsőfokára lépés lehetőségével, az előző lépcsőfok tapasztalatának és megfelelő Isteni minőségeinek elsajátítása nélkül, azaz nem realizálva az Oktáv egyéni Tervét az ő valóságainak minden szférájában.”

Az emberek számára ez az 1-13. Sugarak Isteni minőségeinek elsajátítását, a karma +50% -50% kiegyensúlyozását, a csakrák (a védő háló-fátyol) rendbetételét és az aura vagy összes finom test rezgésének emelését jelenti. Felix Mester, 2016.03.12.

Az Igazságszolgáltatás Törvénye kimondja: "Feleltetni elsősorban egyedül önmagunkat kell.

Magunkon kívül szükséges megerősíteni az Igaz Szeretet, Jóakarat és Mindent-befogadás Fényét."

Óvatosan viszonyuljanak minden törekvéshez az Igazságot szolgálni.

És míg az a Tisztaságában és Tisztességességében életre kelti az ember belsőjét, bocsássák meg az összes elkövetett hibájukat!

A Haladó tudata állapotát ne az elkövetett hibák szerint ítéljék meg, hanem a Szolgálatban megtettek gyümölcsei szerint.

Mert amilyen ítélettel ítél, olyannal mérik az Ön összes tettét, a Földön elkövetetteket. Mindenható Úr (Lucifer Arkangyal)

Felix Mester, 2016.01.06. 

A Visszaadás Törvénye

"Minden ok a Következmények sorozatát (cél vagy sokaság) szüli, vagy az Események (pozitív vagy negatív) láncolatát. Ez meghatározza a Sorsot, ami az Energia Spirálban fejlődése, amely a Mindenség minden Lénye számára meghatározza a Tudat Jelenlétét és ezen Tudat fejlődését a Létezésben."

A Törvény Torzulása: ----- gondolat arról, hogy a Következmény, amely az ok által született, --- visszafordíthatatlan folyamat!?  Azonban a Lét minden pontján a megtestesült Következmény a további fejlődés Okát képezi. Ez az Én Vagyok Egyetemes Tudat fejlődésének lényege.

Minden embernek meg kell, hogy legyen a perspektívája Istenné válni.

   Felix Mester, 2016.01.03.

 Az ISTENI KEGYELEM TÖRVÉNYE

"Minden ráfordított szellemi energia 1000-szeres mértékben visszatérülhet a Végtelenség Forrásából, egyenes arányban az egyén szándéka tisztaságával és fordított arányban az ő személyes érdekeltségével az alkotott tevékenység végső eredményében."

  Felix Mester, 2015.12.26.

 

 Kozmikus Törvények

  1. ÉN VAGYOK -

 Egységes Létező

  Univerzális Kozmikus Törvény

 A Teremtő Isteni Tudat létezésének Törvénye, a Valóság Törvényének nevezett, minden többi Vagyok Törvény Élőlény Alap, amely meghatározza az ÉN VAGYOK rendet, minőséget, lehetőségeket és funkcionálást a Világegyetem minden Világában és Szférájában, Annak a Tudatnak a megnyilvánulásaiban a Lét avagy Önmegalkotás és önismeret folyamatában.    

A Törvény Torzulása - az állítás, hogy nem létezik más Valóság, a Lény felismert Valósága Létezésének Szféráján kívül, ami a Valóság és Tudatok Nekik megfelelő nemcsak más szférái létezése lehetőségének-, hanem a Világegyetem és Lét Legfelsőbb és Egyetlen Valóságának - ISTEN Tudatának tagadásához is vezet.

  2. A Mindenütt Létezés Törvénye,

  a Jelenlét Törvényének nevezett

Kimondja: bármely Első Gondolatnak, vagy Tudatnak megvan a saját projekciója - a tükröződése a Lét és Világegyetem minden konkrét Pontjában, valamint a tudatos megnyilvánulás és fejlődés evolúciós lehetősége Abban, mindazonáltal nem minden Tudat, Első Gondolat Jelenléte fejleszti Azt evolúcionálisan a saját Individuális Tervnek megfelelően a Teremtő Tudatában.

 3. A Hit Törvénye

Meghatározza a Tudata Létének Helyzetét a Lénynek, az Én Vagyok Individuális Jelenlétének, az ÉN VAGYOK Egységes Abszolút Isteni Tudatban teljes összhangban Annak evolúciós Tapasztalatával, azaz a mennyiségével és minőségével a befogadott és megélt (a saját individuális fejlődésben realizált) Első Gondolatoknak, az Isteni ÉN VAGYOK által a Saját önmegteremtése és önmegismerése folyamatában a Világegyetemben kisugárzottaknak.

A Hit, amelynek nincs Individuális Evolúciós Tapasztalat alapja, olyan torzulás megjelenését hozza, mint a fanatizmus.

4. A Tükröződések Tükröződése Törvénye,

avagy az Isteni Tüköré

Kimondja: minden Pontja a Létnek tükröződése az Első Gondolatnak, az ÉN VAGYOK Egységes Abszolút Isteni Tudatban Jelenlévőnek, de nem minden tükröződésben van Annak Jelenléte.    

 5. Az Analógia Törvénye,

 a Kép és Hasonlatosság Törvényének nevezett

Kimondja: a Lét minden Fokában az Isteni Gondolatnak (Képnek) lehetősége van megalkotni saját Analógiái (Hasonlatosságai) sokaságát és fejlődni azokban, azaz minden hely, esemény, lény rendelkezik saját Prototípussal (Isteni Gondolattal, bármely megnyilvánulás alapjával és Isteni Síkjával annak), de nem minden Hasonlatosság rendelkezik a Legfelsőbb Belső Természetével (Isteni Síkjával) a Prototípusnak a Teremtő Tudatában.

6. A Hierarchia Törvénye

Kimondja: minden Tudat vagy Szervezett Struktúra, az Egyazon Teremtő Tudatában fejlődőek, Hierarchikus Fokozatot foglalnak el (a Lét Fokát az Individuális Én Vagyok Jelenlétnek), amely meghatározza a fokát a megnyilvánulásnak és Azok hatásának a folyamatokra, a Világegyetemben és Létben zajlókra teljes összhangban az Individuális Tapasztalattal, az Isteni Tudat szféráiban Fejlődés folyamatában felhalmozottal, ami lehetőséget ad a kevésbé szervezett struktúrák és tudatok fejlődésének közvetlen irányítására, vezetésére és felügyeletére a jobban szervezettek által; a Törvény megsértése a Káosz állapotát hozza, azaz a teremtő-, vezető-, irányító- és alkotó erő hiányát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 94
Heti: 129
Havi: 1 878
Össz.: 174 940

Látogatottság növelés
Oldal: Kozmikus Törvények
FÉNYOLDAL ☼ Mechkan Felix - © 2008 - 2019 - fenyoldal.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 9. sugár - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »